WAŻNE INFORMACJE !!! ZMIANA ROZPORZĄDZEŃ PROW 2014-2020

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4 obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następujących zakresach:

 1. W ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. [19.2_PDF nr 1 do pobrania]
 2. W ramach poddziałania 19.3 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową do dnia 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy) oraz w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy). [19.3_PDF nr 2 do pobrania]
 3. W ramach poddziałania 19.4 został zmieniony termin na złożenie przez LGD ostatniego wniosku o płatność do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz termin, według którego ustala się ostateczną kwotę pomocy należnej LGD, na dzień 31 marca 2025 r. [19.4_PDF nr 3 do pobrania]

Informacje znajdą Państwo także w aktualnościach na stronie www.mojregion.eu, link poniżej.

WAŻNE INFORMACJE !!! ZMIANA ROZPORZĄDZEŃ PROW 2014-2020 · Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (mojregion.eu)

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim zamieszczamy poniższą informację.

 • Tytuł: Napis Krajowy System e-FakturSejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r.
 • W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku.
 • To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie.
 • Już teraz przedsiębiorcy – szczególnie mniejsi – w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznawać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W następnym etapie procesu legislacyjnego przyjętą ustawą zajmie się Senat.

Dalsze zmiany legislacyjne

Przegłosowana w Sejmie ustawa zakłada niezbędne przesunięcie daty rozpoczęcia obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur. Jednakże, aby dać przedsiębiorcom możliwość lepszego zapoznania się z propozycjami zmian i odbycia rzetelnych konsultacji, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o podzieleniu prac legislacyjnych na dwie części.

W drugim projekcie legislacyjnym ministerstwo przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowej e-faktury:

 • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł.,
 • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

KAS przygotowana, aby pomagać przedsiębiorcom

Oznacza to, że przedsiębiorcy zyskali więcej czasu, żeby przygotować się do obowiązkowego KSeF. Obecnie w procesie wystawiania przez nich faktur nic się nie zmienia i nadal mogą oni korzystać z dotychczasowych narzędzi i rozwiązań.

Ministerstwo zachęca jednak – szczególnie mniejszych przedsiębiorców – do wykorzystania dodatkowego czasu do zapoznania się z darmowymi narzędziami stworzonymi przez resort: Aplikacją Podatnika i e-mikrofirmą. Wkrótce ma się też pojawić Aplikacja Mobilna KSeF, która umożliwi wystawianie podstawowych faktur w KSeF oraz ich korekt, a także podgląd faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF.

Przygotowaliśmy merytorycznie około tysiąca pracowników w lokalnych Urzędach Skarbowych. Już teraz są oni gotowi pomagać przedsiębiorcom w korzystaniu z przygotowanych przez nas aplikacji. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć jak one działają i przekonać się czy spełniają jego oczekiwania i potrzeby, to dostanie indywidualne wsparcie w tym zakresie. Po wakacjach zaczniemy też specjalne szkolenia. Dodatkowo, od stycznia 2025 r. zostanie również uruchomiona specjalna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dla spraw związanych z KSeF” – zapowiada Marcin Łoboda, Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W każdej chwili można przyjść do US i otrzymać informacje na temat działania systemu, korzystając z pomocy pracowników urzędów skarbowych. Aby nie tracić czasu i nie stać w kolejce, warto umówić się na wizytę w urzędzie na konkretny dzień i godzinę, za pomocą formularza na stronie internetowej. Można przy tym dodać komentarz i wskazać, że tematem spotkania jest uzyskanie informacji nt. KSeF.

Szkolenie „Animator gier i zabaw” w ramach projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

Szkolenie dla mieszkańców obszaru 3 partnerskich LGD, w zakresie animacji, gier i zabaw, przeprowadzone w kwietniowy weekend, pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych, dla których zostały opracowane koncepcje.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznali gry i zabawy, które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy dostosowane do potrzeb i wieku osób odwiedzających wioskę tematyczną (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi).

Szkolenie poprowadziła dla nas Ewa Noga ze stowarzyszenia KLANZA. To kolejny element projektu współpracy dotyczącego wiosek tematycznych, realizowanego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” , Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Warsztaty tematyczne „Od pomysłu do projektu” w ramach projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

W marcu oraz kwietniu przeprowadzono cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych na terenie powiatu sępoleńskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, efektem spotkań jest wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych, które mają powstać na terenie LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Ponadto podczas zajęć opracowana została także koncepcja gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

Szkolenie „ANIMATOR GIER I ZABAW” – MINIKOWO 12-14 KWIECIEŃ 2024 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jest w trakcie realizacji projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”. Partnerami projektu są trzy lokalne grupy działania, tj.: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (powiat tucholski) oraz Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (powiat sępoleński). Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców poszczególnych gmin poprzez upowszechnienie idei tworzenia wsi tematycznych. Partnerzy zakładają, iż efektem projektu na terenie powiatu sępoleńskiego będzie wypracowanie założeń/koncepcji dla minimum 2 wiosek tematycznych.
W ramach projektu dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego zaplanowano 6 zadań, których realizacja zakończy się w czerwcu 2024 r.
Po seminarium inauguracyjnym, wyjeździe studyjnym, wizytach diagnostycznych i warsztatach tematycznych w zgłoszonych do projektu sołectwach czas na organizację szkolenia „Animator gier i zabaw”. Szkolenie pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak         i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznają gry i zabawy dostosowane do potrzeb i wieku gości (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi), które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy.
Planowany termin realizacji szkolenia: 12-14.04.2023 r.
Czas trwania szkolenia: 3 dni, w sumie 18 godz., gwarantujemy nocleg wraz                              z wyżywieniem.

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, Minikowo 1, 89-122 Minikowo
Serdecznie zapraszamy wyłącznie mieszkańców powiatu sępoleńskiego – osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż. do wzięcia udziału w szkoleniu.
WAŻNE: Warunkiem udziału i ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym (3 dni). Liczba miejsc ograniczona!

 Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.04.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc pod nr telefonu: 531 089 577 lub 884 001 997 oraz e-mail pod adresem: biuro@naszakrajna.org

Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych

23.03.2024 r. Sośno

Świąteczna Wystawa stołów to już cykliczne wydarzenie w powiecie sępoleńskim, które jest współorganizowane przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Celem inicjatywy jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z okresem świątecznym poprzez zaprezentowanie okolicznościowych potraw i wypieków, występy lokalnych zespołów i promowanie rękodzieła charakterystycznego dla Krajny. Tegoroczna Wystawa Stołów Wielkanocnych połączona z kiermaszem rękodzieła odbyła się w sobotę 23 marca 2024 roku na Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sośnie.

Tradycyjnie potrawy wielkanocne przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich, adepci sztuki kulinarnej ze szkół ponadpodstawowych powiatu sępoleńskiego oraz podopieczni domu pomocy społecznej.

Swój kulinarny kunszt prezentowały panie z KGW „Orzelskie Dziołchy” z Orzełka (gmina Kamień Krajeński), KGW Włościbórz (gmina Sępólno Krajeńskie), KGW Śmiłowo (gmina Więcbork), KGW „Sośno”, podopieczni Domy Pomocy Społecznej z Suchorączka oraz uczniowie i nauczyciele szkół branżowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Stoły obfitowały w wielkanocne potrawy i ozdoby. Podczas wydarzenia można było skosztować min. żurku, pasztetów, mazurków, babek, faszerowanych jajek, białej kiełbasy, swojskiej szynki, karkówki, galarety i wiele innych pyszności. Wystawa zgromadziła wielu gości, którzy chętnie przystąpili do degustacji zaprezentowanych dań.

Smakowaniu wiktuałów towarzyszył kiermasz rękodzieła i dekoracji świątecznych. Podczas części artystycznej wystąpili: Chór „Cantabile” z Sośna oraz sośnieńskie przedszkolaki, które w strojach krajeńskich zatańczyły Kujawiaka.

Ciasta, galarety, pasztety…

Więcej zdjęć w Galerii.

SPOTKANIE W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Polska Strefa Inwestycji i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców z powiatu sępoleńskiego na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się o możliwościach uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
w jaki sposób rozliczyć roczną składkę zdrowotną i jakie są elektroniczne formy kontaktu z ZUS. W programie także wystąpienie kierownika biura LGD na temat środków na rozwój przedsiębiorczości, które zaplanowane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Program spotkania poniżej, a więcej informacji i rejestracja na stronie wydarzenia.

TARGI PRACY

W środę 6 marca po kilkuletniej przerwie odbyła się piąta edycja Targów Pracy i Edukacji pod hasłem „Twoja przyszłość w Twoim regionie”. Na hali KRAJNA ARENA w Sępólnie Krajeńskim swoje wystawy i stoiska zaprezentowało ponad 60 wystawców.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na swoim stanowisku udzielała informacji o wsparciu jakie można będzie uzyskać w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Targi Pracy i Edukacji kierowane są przede wszystkim do młodzieży oraz osób poszukujących zatrudnienia. Podczas tegorocznych targów zaprezentowało się rekordowo 61 wystawców, m.in.: przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie, instytucje państwowe, organizacje, a także służby mundurowe. Sępoleńskie targi cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno młodzieży stojącej przed wyborem szkoły lub uczelni, jak i osób bezrobotnych. Wystawcy przedstawiają oferty zatrudnienia, a poszukujący pracy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami. Targi to okazja do zdobycia informacji, zadawania pytań, a nawet składania CV na miejscu, u wybranych pracodawców. Podczas oficjalnego otwarcia między stoiskami przemaszerowała postać Hermesa z flagami gminy i powiatu – opiekuna kupców i handlu. Organizatorami targów były: Powiat Sępoleński, Gmina Sępólno Krajeńskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie.

Punkt Informacyjny Stowarzyszenia NASZA KRAJNA na Targach.

UWAGA KONKURS

W zakładce konkursy1 znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2024 w zakresie tematycznym operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim dniu naboru tj. 26 marca konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.

SZKOLENIE

W związku z planowanym konkursem 1/2024, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2024 r. o godzinie 8.00  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.

Kontakt do nas:

telefony nr: 531 089 577 lub 884 001 997, poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  (zamiast ^ użyj @)

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

PODSUMOWANIE PROJEKTU PILOTAŻOWEGO DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej podsumowaliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania projektu to 402.282,50 zł. Projekt realizowany był w okresie kwiecień – październik 2023 r., a wzięło w nim udział aż 498 uczestników. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w projekcie oraz przedstawicielom organizacji i instytucji, za pomoc w prawidłowej realizacji projektu. W szczególności dziękujemy: Ochotniczej Straży Pożarnej im. Druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, Gminnemu Klubowi Sportowemu Fuks Wielowicz, Kołu Gospodyń Wiejskich Wielowicz, Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim, Stowarzyszeniu Krajka Więcbork, Związkowi Harcerstwa Polskiego –Szczep Więcborskich Drużyn Harcerskich „AUREA TRIA”, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Więcborku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Ireneuszowi Bonie wraz ze Srebrnymi Nutami i Chórem w Kamieniu Krajeńskim, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Bibliotece-Domowi Kultury w Sośnie, Agnieszce Seydak z Wałdowa.

Więcej zdjęć w Galerii.

Newsletter

Miło nam poinformować, że właśnie wysłaliśmy nasz pierwszy newsletter. Jeśli chcecie Państwo dostawać na swoją pocztę elektroniczną najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności, w tym informacje o konkursach, które będziemy ogłaszać, zachęcamy do zapisania się do newslettera.

UMOWA RAMOWA NA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) NA LATA 2023-2027 PODPISANA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 została pozytywnie oceniona i zarazem wybrana do realizacji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uroczyste wręczenie umów ramowych dla 27 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się w dniu 12.12.2023 roku o godz. 17.30 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisali: Władysław Szyling – Prezes oraz Dorota Kortas-Punder – Sekretarz.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, na podstawie którego Stowarzyszenie NASZA KRAJNA będzie wdrażać na obszarze powiatu sępoleńskiego środki unijne, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zgodnie z umową budżet Stowarzyszenia przeznaczony m.in. na rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru oraz rozwój lokalnej infrastruktury wynosi ponad 3 mln €.

Więcej zdjęć w Galerii.

Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych 2023

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Gmina Kamień Krajeński wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz Kołami Gospodyń Wiejskich zaprasza na „Powiatową Wystawę Stołów Wigilijnych”. Prezentacja rozpocznie się 16 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. W. Witosa 12 w Kamieniu Krajeńskim.

Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.

Seminarium kujawsko-pomorskich LGD

Od 2016 r. 27 lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń zrzeszających partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, wdraża na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego fundusze unijne w ramach perspektywy UE 2014-2020. Dysponując środkami zewnętrznymi, LGD prowadziły konkursy dotacyjne m.in. na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturową, a także aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców regionu. Za pośrednictwem LGD podmioty z województwa otrzymały blisko pół miliarda złotych. Dzięki tym środkom:

– prawie 20 tys. osób z grup defaworyzowanych, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, zostało objętych wsparciem,

– wsparcie inwestycyjne na działalność uzyskały 1563 przedsiębiorstwa,

– utworzono lub utrzymano 1989 miejsc pracy,

– wybudowano lub zmodernizowano 734 obiekty pełniące funkcje kulturowe, rekreacyjne lub turystyczne,

– zrealizowanych zostało 139 projektów nastawionych na zachowanie lokalnego dziedzictwa lub wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców;

– nawiązano współpracę regionalną, ponadregionalną oraz międzynarodową w ramach 52 projektów współpracy.

Okazją do podsumowania działań podejmowanych na przestrzeni lat przez kujawsko-pomorskie LGD było doroczne Seminarium zorganizowane w Wielkiej Nieszawce w dniach 24.10.2023 r. – 25.10.2023 r.. W trakcie spotkania przedstawiony został bowiem m.in. stan realizacji zarówno Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto zaprezentowane zostały dobre praktyki projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych strategii LGD. Odbyła się również dyskusja nt. nowego okresu programowania UE 2021-2027.

Motywacją do dalszych prac na rzecz lokalnych społeczności dla LGD winien być powrót do źródeł LEADER’a, czerpanie z jego siedmiu cech, o których mówił dr Ryszard Kamiński (socjolog wsi, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie). Inspirujący wykład wygłosiła także dr Marzena Sobczak-Michałowska (socjolog spraw społecznych, prorektor Wyższej Gospodarki w Bydgoszczy) mówiąca m.in. o zasadach włączenia społecznego osób i grup w niekorzystnej sytuacji.

Dwudniowe seminarium – zgodnie z rzymską maksymą “Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają” – obejmowało również wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy spotkania zapoznali się z przykładami lokalnych inicjatyw służących poprawie dostępu do infrastruktury publicznej oraz wzięli udział w warsztatach etnograficznych.

Organizatorem tegorocznego Seminarium Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, a jego uczestnikami byli pracownicy, członkowie oraz sympatycy LGD, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w łącznej liczbie ok. 80 osób.

Poniżej publikacja dotycząca LGD działających na terenie naszego województwa.

Opis projektu współpracy dotyczący wiosek tematycznych

 1. Tytuł projektu:

 „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

 • Wstęp:

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi.

Idea wiosek tematycznych stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla wsi o skromniejszym potencjale turystycznym i mniejszych szansach rozwojowych (obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz NASZA KRAJNA), jak również dla miejscowości o wysokiej waloryzacji turystycznej (obszar LGD Bory Tucholskie). W pierwszym przypadku idea ta umożliwia znaczący awans rozwojowy i cywilizacyjny. W drugim przypadku następuje podniesienie atrakcyjności turystycznej i wzrost dochodów z turystyki.

Partnerzy projektu współpracy, tj.: Partner nr 1/Koordynująca LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Partner nr 2 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”orazPartner nr 3 Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z ideą wiosek tematycznych zakładają stworzenie szansy na:

– wzmocnienie wśród lokalnych mieszkańców poczucia wartości i przynależności do miejsca, w którym żyją,

– przeciwdziałanie ucieczce osób młodych ze wsi.

 • Zadania:

Zakładane w ramach projektu współpracy cele są realne i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji operacji poprzez wykonanie powiązanych ze sobą zadań, które zostaną zrealizowane jednoetapowo. Zadania zgodnie z opisem w LSR obejmują:

Zadanie 1 – Seminarium inaugurujące projekt

W ramach zadania planuje się organizację seminarium inaugurującego projekt „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności”. W trakcie seminarium m.in. prezentacja dobrych praktyk ekonomii społecznej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Górnicza Wioska (Piła-Młyn).

Informacja o możliwości udziału w seminarium zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Czas trwania: 4 godz.

Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Liczba uczestników: 60 osób (3 x 20 os.)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 2 – Przeprowadzenie wizyt diagnostycznych, tj. spotkań w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie (identyfikacja potencjalnych uczestników wyjazdu krajowego i warsztatów)

Pierwszym etapem realizacji projektu będą wizyty diagnostyczne w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie. Informacja o planowanym przedsięwzięciu zostanie zamieszczona na stronach internetowych partnerskich LGD, jak również na portalach lokalnych. Ponadto planuje się upublicznienie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów (np. prasa, radio).

Planuje się na:

 • obszarze LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 5 wizyt diagnostycznych x 10 osób,
 • obszarze LGD Nasza Krajna – 4 wizyty diagnostyczne x 10 osób.

UWAGA: w jednym sołectwie na obszarze „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” jak i LGD NASZA KRAJNA może zostać zrealizowane więcej niż 1 spotkanie diagnostyczne.

Rekrutacja sołectw nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego. Z uwagi na ograniczoną ilość wizyt diagnostycznych na obszarze każdej LGD o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń

 • obszarze LGD Bory Tucholskie – z uwagi na funkcjonowanie już na terenie LGD wiosek tematycznych – 1 wspólne spotkanie dla wszystkich wiosek, które będą chciały swoją dotychczasowa ofertę ulepszać i/ lub poszerzać x 15 osób.

Rekrutacja uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nastąpi na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mail – decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD (5 wizyt x 10 osób – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, 4 wizyty x 10 osób – LGD NASZA KRAJNA, 1 spotkanie x 15 osób)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

Zadanie 3 – Study tour (prezentacja dobrych praktyk)

Krótkie wizyty upowszechniające dobre praktyki działań realizowanych już przez mieszkańców obszarów partnerskich LGD:

 • Wizyty po wioskach tematycznych Borów Tucholskich – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 2 wybrane wioski tematyczne

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar LGD Bory Tucholskie

– Wizyty realizowane oddzielnie dla każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk;

 • Wizyty po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 3 odwiedzane miejsca

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz LGD Bory Tucholskie (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

– Wizyty realizowane będą oddzielnie dla mieszkańców każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Bory Tucholskie.

Informacja o możliwości udziału w wyżej opisanych wizytach studyjnych zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Odpowiedzialny za zadanie:

Partner nr 2 – study tour po wioskach tematycznych Borów Tucholskich

Partner nr 1/Koordynująca LGD – study tour po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci

Zadanie 4 – Organizacja warsztatów tematycznych

4.1. Warsztat „Od pomysłu do projektu”

Cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. z następujących zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. Cykl warsztatów zorganizowany zostanie na obszarze 2 LGD, tj. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Nasza Krajna. Efektem warsztatów będzie wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych dla każdej z LGD uczestniczącej w zadaniu 4.1 (w sumie 4 koncepcje).

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz. (w sumie 15 godz.) x 2 LGD

Liczba osób: 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, oraz

 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: Warsztaty zrealizowane zostaną na terenie sołectw, które zostaną zrekrutowane do udziału w projekcie.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia Nasza Krajna

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca, Partner nr 3

 • W ramach zadania 4 LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” planuje na bazie opracowanych koncepcji także działania pilotażowe, tj. opracowanie wizualizacji pakietów promocyjnych m.in. logotypu wioski, witaczy, pamiątek dla odwiedzających, itp., jak również wydanie pierwszego materiału promującego wieś wśród mieszkańców obszaru LSR w postaci np. gry planszowej, gry typu memory, itp. oraz organizację wydarzenia promującego wątek przewodni danej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – 2 x wydarzenia promujące wątek przewodni wioski tematycznej oraz 1000 odbiorców materiału promocyjnego (2 materiały x nakład 500 szt.).

Wydarzenia będą miały charakter otwarty (bez limitu miejsc); informacja o realizacji i możliwości udziału zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.

Miejsce realizacji: Wydarzenia zostaną zrealizowane na terenie sołectw dla których opracowane zostaną koncepcje.

Dystrybucja materiału promocyjnego za pośrednictwem biura LGD, sołectw, lokalnych samorządów, organizacji i instytucji współpracujących z LGD (źródło weryfikacji: rejestr dystrybucji).

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

 • Odmiennym elementem zadania prowadzonym przez LGD NASZA KRAJNA będzie zaś działanie pilotażowe polegające na opracowaniu na bazie opracowanej koncepcji gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: obszar LGD NASZA KRAJNA

Odpowiedzialny za zadanie: Partner 3

.

4.2. Warsztat Bory Tucholskie – Nowoczesne technologie w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych

Cykl 3 warsztatów poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. jak wykorzystać aplikacje internetowe i gry typu geocaching w budowaniu oferty wsi.

Efektem warsztatów będzie opracowanie założeń/koncepcji wykorzystania nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty dla 2 wiosek tematycznych.

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: Partnerstwo „LGD Bory Tucholskie” – 10 osób/warsztat

Informacja o możliwości udziału w warsztatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: warsztaty odbywać się będą na terenie funkcjonujących obecnie wiosek tematycznych, przy czym zakłada się, że każde spotkanie może odbywać się na terenie innej wioski.

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 5 – Organizacja szkolenia „Animator gier i zabaw”

Szkolenie pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych, zarówno tych już istniejących, jak i tych, dla których zostaną na etapie operacji opracowane koncepcje (patrz: zadanie 4.1).

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznają gry i zabawy, które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy dostosowane do potrzeb i wieku osób odwiedzających wioskę tematyczną (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi).

Założenie: szkolenie 3-dniowe z noclegiem dla 15 osób (po 5 os./LGD)

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w sumie 18 godz.

Liczba osób: 15 (5 os. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, 5 os. LGD Bory Tucholskie, 5 os. NASZA KRAJNA)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż.

Informacja o możliwości udziału w szkoleniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 6 – „Lepszy przykład niż wykład”

Wspólny dla wszystkich partnerów projektu wyjazd szkoleniowy „Lepszy przykład niż wykład” do istniejących wiosek tematycznych w kraju. Wyjazd poprzedzał będzie warsztaty tematyczne opisane w pkt. 4. W trakcie wyjazdu odbędą się wspólne dla wszystkich uczestników warsztaty budowania produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Punktem wyjścia do zajęć będą dobre praktyki, tj. warsztaty pracy i podejście do współpracy z lokalną społecznością odwiedzanych wiosek tematycznych.

Czas trwania wyjazdu: 3 dni, w sumie 18 godz. (w tym 6 godz. warsztatów)

Liczba osób: 45 (po 15 osób/LGD)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe

Miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie (Nidzica i okolice)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 3

Dożynki Gminne w Przepałkowie – 26.08.2023 r.

Pierwsze dożynki na terenie powiatu po przerwie związanej z pandemią zorganizowała Gmina Sośno i sołectwo Przepałkowo. Dożynki rozpoczęły się w sobotę 26 sierpnia mszą świętą dziękczynną w kaplicy w Obodowie odprawioną przez proboszcza Parafii pw. Świętego Mateusza Ewangelisty i Apostoła w Wałdowie, księdza Krzysztofa Węsierskiego. Część oficjalna odbyła się na boisku Szkoły Podstawowej w Przepałkowie uroczystym przejściem korowodu dożynkowego.  Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Wójtowi Sośna oraz Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Wąsik, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po krótkich wystąpieniach wręczono wyróżnionym rolnikom z terenu gminy Sośno dyplomy uznania.
Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę dożynkową.
Wśród wielu atrakcji wymienić można strefę zabaw dla najmłodszych, stoiska z rękodziełem, stoiska kulinarne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, warsztaty z przygotowania podpłomyków, bufet, stoiska UG, GOPS, ZUS.  
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowała zgromadzonych drożdżówkami. Co najmniej 100 osób poinformowanych zostało o działaniach LGD.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 21, ust. 5 i 8 statutu, zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 7 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16 00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro.