Konsultacje

W związku z koniecznością zaktualizowania i doprecyzowania zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w siedzibie stowarzyszenia o godzinie 16.30.

Konsultacje LSR

Potrzeba wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (LSR)” podyktowana jest dbałością o wykonanie budżetu i wykorzystanie zakontraktowanych w umowach środków. W wyniku oszczędności po przetargowych w projektach rewitalizacyjnych realizowanych przez gminy na obszarach wiejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi 7. Kwotę oszczędności 343.314 zł postanowiono przesunąć z Celu II „Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego” przedsięwzięcia „Rozwój lokalnej infrastruktury” do celu I „Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy” przedsięwzięcia „Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA”. Załączone dokumenty przygotowane zostały w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu „karta uwag”. Zapraszamy do konsultowania strategii. Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 21 października 2022 r. do godziny 11.00.


Do pobrania:
LSR: https://www.naszakrajna.org/files/LSR-zmiany-I2022–1-.docx
Karta uwag: https://www.naszakrajna.org/files/Karta-uwag-02_tioz3qx9_539e7tk6.2018.doc

Zaproszenie na warsztaty

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. „Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich” 
w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu). 

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:
– pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej
– prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej
– zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej.
Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej