W marcu oraz kwietniu przeprowadzono cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych na terenie powiatu sępoleńskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, efektem spotkań jest wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych, które mają powstać na terenie LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Ponadto podczas zajęć opracowana została także koncepcja gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

By admin