Kolejne umowy podpisane

W obecności Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS Bartosza Szymańskiego, Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA reprezentowany przez Prezesa Władysława Szylinga i Wiceprezes Ewę Czapiewską-Siekierka podpisał kolejne umowy o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 9/2019. Gmina Sośno, którą reprezentował Wójt Leszek Stroiński oraz Skarbnik Honorata Warmbier realizować będzie projekty: „AKTYWNY SENIOR W TONINKU” – kwota grantu 20.666 zł oraz „AKTYWNY SENIOR W WIELOWICZU” – kwota grantu 27.476 zł.
Fundacja „POZYTYWNA ENERGIA”, którą reprezentowała Monika Winograd realizować będzie projekt – „Aktywizacja społeczno-kulturowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru LGD „Nasza Krajna” – kwota grantu 50.000 zł.