UWAGA KONKURS

W zakładce konkursy1 znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2024 w zakresie tematycznym operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim dniu naboru tj. 26 marca konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.

SZKOLENIE

W związku z planowanym konkursem 1/2024, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2024 r. o godzinie 8.00  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.

Kontakt do nas:

telefony nr: 531 089 577 lub 884 001 997, poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  (zamiast ^ użyj @)

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

PODSUMOWANIE PROJEKTU PILOTAŻOWEGO DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej podsumowaliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania projektu to 402.282,50 zł. Projekt realizowany był w okresie kwiecień – październik 2023 r., a wzięło w nim udział aż 498 uczestników. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w projekcie oraz przedstawicielom organizacji i instytucji, za pomoc w prawidłowej realizacji projektu. W szczególności dziękujemy: Ochotniczej Straży Pożarnej im. Druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, Gminnemu Klubowi Sportowemu Fuks Wielowicz, Kołu Gospodyń Wiejskich Wielowicz, Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim, Stowarzyszeniu Krajka Więcbork, Związkowi Harcerstwa Polskiego –Szczep Więcborskich Drużyn Harcerskich „AUREA TRIA”, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Więcborku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Ireneuszowi Bonie wraz ze Srebrnymi Nutami i Chórem w Kamieniu Krajeńskim, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Bibliotece-Domowi Kultury w Sośnie, Agnieszce Seydak z Wałdowa.

Więcej zdjęć w Galerii.