13 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej podsumowaliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania projektu to 402.282,50 zł. Projekt realizowany był w okresie kwiecień – październik 2023 r., a wzięło w nim udział aż 498 uczestników. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w projekcie oraz przedstawicielom organizacji i instytucji, za pomoc w prawidłowej realizacji projektu. W szczególności dziękujemy: Ochotniczej Straży Pożarnej im. Druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, Gminnemu Klubowi Sportowemu Fuks Wielowicz, Kołu Gospodyń Wiejskich Wielowicz, Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim, Stowarzyszeniu Krajka Więcbork, Związkowi Harcerstwa Polskiego –Szczep Więcborskich Drużyn Harcerskich „AUREA TRIA”, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Więcborku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Ireneuszowi Bonie wraz ze Srebrnymi Nutami i Chórem w Kamieniu Krajeńskim, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Bibliotece-Domowi Kultury w Sośnie, Agnieszce Seydak z Wałdowa.

Więcej zdjęć w Galerii.

By admin