Aneks podpisany

W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli grup przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska. Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA podpisał aneks do umowy na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju zwiększający budżet w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 417.760 euro (około 1.865.000 mln. zł).  Przekazane środki posłużą wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wsparciu na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Mogą być one wykorzystane do 2024 roku. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na uruchomienie nowych firm, rozwój firm istniejących, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich.