Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza do zgłaszania się na warsztaty rękodzielnicze, które odbędą w miesiącach październik – grudzień 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Łącznie zaplanowano 5 dwugodzinnych spotkań. W programie tworzenie obrazów z szyszek, skrzatów, breloków, lampionów, smyczy do kluczy, linorytów, makram. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim do 29 września. 


Formularz zgłoszeniowy: https://www.naszakrajna.org/files/formularz-zg-oszeniowy_nyr890z9.doc

Zaproszenie do składania fiszek projektowych

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza do składania fiszek projektowych. Poniżej zamieszczamy wzór fiszki projektowej oraz wykaz typów działań, na jakie będzie można pozyskać pomoc w ramach nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do składania fiszek w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA , od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –  15:30 oraz drogą mailową:  biuro@naszakrajna.org.
Informacji udzielamy w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz pod nr tel. 531 089 577.
Załączniki do pobrania znajdują się w zakładce wsparcie przygotowawcze.

Zaproszenie na spotkania budowy nowej strategii rozwoju lokalnego

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza mieszkańców powiatu sępoleńskiego, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych na spotkania informacyjno – warsztatowe dotyczące nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowywanej dla okresu programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027.
Spotkania w poszczególnych gminach powiatu sępoleńskiego odbywać się będą według harmonogramu przedstawionego poniżej:
miejsce spotkania (adres), termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Więcbork, Centrum Aktywności Seniora ul. A. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, 27 wrzesień 2022 r. (wtorek), godzina 17.00
2. Sośno, Al. Jana Pawła II 1, 89-412 Sośno, Gminny Dom Kultury, 28 wrzesień 2022 r. (środa), godzina 17.00
3. Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Centrum Aktywności Społecznej, 29 wrzesień 2022 r. (czwartek), godzina 17.00 
4. Kamień Krajeński, ul. Sępoleńska 4; 89-430 Kamień Krajeński Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, 30 wrzesień 2022 r. (piątek), godzina 17.00

Podczas spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analiza SWOT z wyznaczenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju. Cały proces przygotowania strategii ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia takie jak:
– innowacyjność na obszarze LSR;
– cyfryzacja na terenie LSR;
– środowisko i klimat oraz jego zmiany na obszarze LSR;
– zmiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru objętego strategią;
– wypracowanie partnerstwa ww wdrażaniu LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA planuje powołanie Zespołu Partycypacyjnego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakres prac Zespołu Partycypacyjnego obejmował będzie m.in.: ‒ poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii (przedsięwzięcia realizujące LSR, zdefiniowanie propozycji zakresów operacji możliwych do realizacji LSR a także harmonogramu i budżetu), wypracowanie procedur naboru wniosków o przyznanie pomocy i odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej LGD, wypracowanie lokalnych kryteriów wyboru i procedury ich zmiany, itp.