Umowa z KSOW

We wtorek  (14 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy  zawartej między Zarządem Województwa a LGD. Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA podpisał umowę w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 55 tysięcy złotych. Przekazane środki posłużą do przygotowania i przeprowadzenia seminarium oraz wyjazdu studyjnego poświęconych zagadnieniom wdrażania LSR i efektów jakie przynoszą inicjatywy podejmowane przez Lokalne Grupy Działania. Realizacja odbędzie się we wrześniu, a uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa. 

Wsparcie przygotowawcze

14 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisała umowę o przyznaniu pomocy na działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość pomocy wynosi 74 tysiące złotych. Pomoc przeznaczona jest na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork. 
Umowa na realizację wsparcia przygotwawczego wraz z opisem przygotowania LSR.

Szkolenie dla podmiotów zaintersowanych złożeniem wniosku w ramach Konkursu 3/2022

W związku z ogłoszonym konkursem 3/2022, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020″

Szkolenie odbędzie się 13 CZERWCA 2022 r. o godzinie 8.00  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577 lub 884 001 997, poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  (zamiast ^ użyj @)
Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!
Więcej infoemacji o konkursie 2/2022 znajduje się w zakładce KONKURSY 1.