Szkolenie „Animator gier i zabaw” w ramach projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

Szkolenie dla mieszkańców obszaru 3 partnerskich LGD, w zakresie animacji, gier i zabaw, przeprowadzone w kwietniowy weekend, pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych, dla których zostały opracowane koncepcje.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznali gry i zabawy, które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy dostosowane do potrzeb i wieku osób odwiedzających wioskę tematyczną (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi).

Szkolenie poprowadziła dla nas Ewa Noga ze stowarzyszenia KLANZA. To kolejny element projektu współpracy dotyczącego wiosek tematycznych, realizowanego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” , Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Warsztaty tematyczne „Od pomysłu do projektu” w ramach projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

W marcu oraz kwietniu przeprowadzono cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych na terenie powiatu sępoleńskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, efektem spotkań jest wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych, które mają powstać na terenie LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Ponadto podczas zajęć opracowana została także koncepcja gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

Szkolenie „ANIMATOR GIER I ZABAW” – MINIKOWO 12-14 KWIECIEŃ 2024 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jest w trakcie realizacji projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”. Partnerami projektu są trzy lokalne grupy działania, tj.: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (powiat tucholski) oraz Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (powiat sępoleński). Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców poszczególnych gmin poprzez upowszechnienie idei tworzenia wsi tematycznych. Partnerzy zakładają, iż efektem projektu na terenie powiatu sępoleńskiego będzie wypracowanie założeń/koncepcji dla minimum 2 wiosek tematycznych.
W ramach projektu dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego zaplanowano 6 zadań, których realizacja zakończy się w czerwcu 2024 r.
Po seminarium inauguracyjnym, wyjeździe studyjnym, wizytach diagnostycznych i warsztatach tematycznych w zgłoszonych do projektu sołectwach czas na organizację szkolenia „Animator gier i zabaw”. Szkolenie pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak         i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznają gry i zabawy dostosowane do potrzeb i wieku gości (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi), które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy.
Planowany termin realizacji szkolenia: 12-14.04.2023 r.
Czas trwania szkolenia: 3 dni, w sumie 18 godz., gwarantujemy nocleg wraz                              z wyżywieniem.

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, Minikowo 1, 89-122 Minikowo
Serdecznie zapraszamy wyłącznie mieszkańców powiatu sępoleńskiego – osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż. do wzięcia udziału w szkoleniu.
WAŻNE: Warunkiem udziału i ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym (3 dni). Liczba miejsc ograniczona!

 Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.04.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc pod nr telefonu: 531 089 577 lub 884 001 997 oraz e-mail pod adresem: biuro@naszakrajna.org