We wtorek  (14 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy  zawartej między Zarządem Województwa a LGD. Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA podpisał umowę w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 55 tysięcy złotych. Przekazane środki posłużą do przygotowania i przeprowadzenia seminarium oraz wyjazdu studyjnego poświęconych zagadnieniom wdrażania LSR i efektów jakie przynoszą inicjatywy podejmowane przez Lokalne Grupy Działania. Realizacja odbędzie się we wrześniu, a uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa. 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *