Powiatowa Wystawa Krajeńskich Stołów Wigilijnych – Sępólno Krajeńskie 10.12.2022 r.

W sobotę 10 grudnia 2022 roku w Hali KRAJNA ARENA w Sępólnie Krajeńskim, po dwuletniej przerwie odbyła się Powiatowa Wystawa Krajeńskich Stołów Wigilijnych. Gospodarzem tegorocznej wystawy była Gmina Sępólno Krajeńskie. Celem uroczystości była promocja kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie miało charakter wystawy tradycyjnych Krajeńskich Stołów Wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców oraz występy artystyczne. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny. Tradycyjnie już Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły z terenu powiatu przygotowały mnóstwo przepysznych, tradycyjnych dań i potraw związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Tym razem gminę Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Zamarte, gminę Sępólno Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich Dziechowo, gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich Zakrzewska Osada oraz Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, a gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz. Na stołach nie brakowało smacznie przyrządzonych i pięknie przystrojonych potraw świątecznych. Między innymi królował tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, ryby, paszteciki oraz krokiety. Na Powiatowej Wystawie Krajeńskich Stołów Wigilijnych gościła Pani dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Siemiątkowska. Nasze Stowarzyszenie oraz samorządy z terenu powiatu sępoleńskiego za pośrednictwem tego departamentu, wdraża wiele projektów wpływających na atrakcyjność i jakość życia mieszkańców naszej Krajny.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Powiatowa Wystawa Krajeńskich Stołów Wigilijnych – Sępólno Krajeńskie 10 grudnia 2022 r.

W sobotę 10 grudnia 2022 roku w Hali KRAJNA ARENA w Sępólnie Krajeńskim, po dwuletniej przerwie odbyła się Powiatowa Wystawa Krajeńskich Stołów Wigilijnych. Gospodarzem tegorocznej wystawy była Gmina Sępólno Krajeńskie. Celem uroczystości była promocja kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie miało charakter wystawy tradycyjnych Krajeńskich Stołów Wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców oraz występy artystyczne. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny. Tradycyjnie już Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły z terenu powiatu przygotowały mnóstwo przepysznych, tradycyjnych dań i potraw związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Tym razem gminę Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Zamarte, gminę Sępólno Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich Dziechowo, gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich Zakrzewska Osada oraz Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, a gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz. Na stołach nie brakowało smacznie przyrządzonych i pięknie przystrojonych potraw świątecznych. Między innymi królował tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, ryby, paszteciki oraz krokiety. Na Powiatowej Wystawie Krajeńskich Stołów Wigilijnych gościła Pani dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Siemiątkowska. Nasze Stowarzyszenie oraz samorządy z terenu powiatu sępoleńskiego za pośrednictwem tego departamentu, wdraża wiele projektów wpływających na atrakcyjność i jakość życia mieszkańców naszej Krajny.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

6 grudnia 2022 r. w Więcborku odbyło się, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące funduszy europejskich dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego. Mieszkańcy, liderzy, członkowie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z obszaru LGD Nasza Krajna i LGD Bory Tucholskie mieli okazję na zapoznanie sie z założeniami dotyczącymi realizacji programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Założenia nowejperspektywy Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w programie regionalnym przedstawił Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich p. Rafał Pietrucień i Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS p. Bartosz Szymański. Marszałek województwa Piotr Całbecki zachęcał do włączenia się w tworzenie nowej strategii, która jest właśnie tworzona. Działania przygotowawcze do zadań związanych z nową perspektywą na terenach lokalnych grup działania przedstawiły Prezes Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz oraz Wiceprezes LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Ewa Czapiewska-Siekierka.


Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Ankieta

W związku z prowadzonym zewnętrznym badaniem ewaluacyjnym realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju poniżej zamieszczamy link do ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LSR.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=98558884&&b=f4d517b20&&c=900be027

Informacje zebrane dzięki badaniu ankietowemu pozwolą na ocenę dotychczasowych działań Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz będą miały kluczowe znaczenie w budowaniu nowej strategii, która realizowana będzie w kolejnych latach. 

Włączenie społeczności w tworzenie nowej strategii rozwoju

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla perspektywy finansowej UE 2021-2027, serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru i wyznaczenia celów strategii oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Spotkanie z przedsiębiorcami odbędzie się dnia 22.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Spotkanie z mieszkańcami, instytucjami, przedstawicielami organizacji pozarządowych  (formalnych i nieformalnych) odbędzie się dnia 23.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Podczas spotkań będzie można wskazać przedsięwzięcia inwestycyjne, działania społeczne, które powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje

W związku z koniecznością zaktualizowania i doprecyzowania zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w siedzibie stowarzyszenia o godzinie 16.30.

Konsultacje LSR

Potrzeba wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (LSR)” podyktowana jest dbałością o wykonanie budżetu i wykorzystanie zakontraktowanych w umowach środków. W wyniku oszczędności po przetargowych w projektach rewitalizacyjnych realizowanych przez gminy na obszarach wiejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi 7. Kwotę oszczędności 343.314 zł postanowiono przesunąć z Celu II „Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego” przedsięwzięcia „Rozwój lokalnej infrastruktury” do celu I „Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy” przedsięwzięcia „Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA”. Załączone dokumenty przygotowane zostały w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu „karta uwag”. Zapraszamy do konsultowania strategii. Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 21 października 2022 r. do godziny 11.00.


Do pobrania:
LSR: https://www.naszakrajna.org/files/LSR-zmiany-I2022–1-.docx
Karta uwag: https://www.naszakrajna.org/files/Karta-uwag-02_tioz3qx9_539e7tk6.2018.doc

Zaproszenie na warsztaty

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. „Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich” 
w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu). 

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:
– pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej
– prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej
– zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej.
Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza do zgłaszania się na warsztaty rękodzielnicze, które odbędą w miesiącach październik – grudzień 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Łącznie zaplanowano 5 dwugodzinnych spotkań. W programie tworzenie obrazów z szyszek, skrzatów, breloków, lampionów, smyczy do kluczy, linorytów, makram. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim do 29 września. 


Formularz zgłoszeniowy: https://www.naszakrajna.org/files/formularz-zg-oszeniowy_nyr890z9.doc