W zawiązku z realizacją i koniecznością rozliczenia projektów grantowych poniżej zamieszczamy wniosek o płatność oraz instrukcję do niego.


Wzór wniosku o płatność projektu grantowego: https://www.naszakrajna.org/files/Za–cznik-A_2l24ggpl.IX-Wniosek-o-p-atno—3.docx
Instrukcja do wniosku o płatność: https://www.naszakrajna.org/files/Za–cznik-A.IXa–Instrukcja-wniosku-o-p-atno–.docx

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *