Zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą przez grantobiorcę ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA grantobiorca zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.


Wzór ankiety do pobrania: https://www.naszakrajna.org/files/Ankieta_monitorujaca-GRANTY-efrr.docx

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *