W ramach projektu „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu” Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zrealizowała spotkania diagnostyczne sołectw z potencjałem na utworzenie wioski tematycznej na terenie powiatu sępoleńskiego. Spotkania diagnostyczne miały na celu uświadomienie mieszkańcom danych wsi jaki potencjał posiadają. Pomagali w tym eksperci – Daria Kieraszewicz i Piotr Jarczyk. Spotkania potwierdziły, że wsie na naszym terenie mają zasoby przyrodnicze, kulturalne, kulinarne czy bazujące na lokalnych tradycjach, które można wykorzystać przy tworzeniu atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów miejsc – wsi tematycznych.

By admin