W związku z prowadzonym zewnętrznym badaniem ewaluacyjnym realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju poniżej zamieszczamy link do ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LSR.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=98558884&&b=f4d517b20&&c=900be027

Informacje zebrane dzięki badaniu ankietowemu pozwolą na ocenę dotychczasowych działań Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz będą miały kluczowe znaczenie w budowaniu nowej strategii, która realizowana będzie w kolejnych latach. 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *