Uwaga!

By admin sty 2, 2017

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków. 
Konkurs nr 1/2018 w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *