Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza mieszkańców powiatu sępoleńskiego, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych na spotkania informacyjno – warsztatowe dotyczące nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowywanej dla okresu programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027.
Spotkania w poszczególnych gminach powiatu sępoleńskiego odbywać się będą według harmonogramu przedstawionego poniżej:
miejsce spotkania (adres), termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Więcbork, Centrum Aktywności Seniora ul. A. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, 27 wrzesień 2022 r. (wtorek), godzina 17.00
2. Sośno, Al. Jana Pawła II 1, 89-412 Sośno, Gminny Dom Kultury, 28 wrzesień 2022 r. (środa), godzina 17.00
3. Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Centrum Aktywności Społecznej, 29 wrzesień 2022 r. (czwartek), godzina 17.00 
4. Kamień Krajeński, ul. Sępoleńska 4; 89-430 Kamień Krajeński Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, 30 wrzesień 2022 r. (piątek), godzina 17.00

Podczas spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analiza SWOT z wyznaczenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju. Cały proces przygotowania strategii ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia takie jak:
– innowacyjność na obszarze LSR;
– cyfryzacja na terenie LSR;
– środowisko i klimat oraz jego zmiany na obszarze LSR;
– zmiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru objętego strategią;
– wypracowanie partnerstwa ww wdrażaniu LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA planuje powołanie Zespołu Partycypacyjnego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakres prac Zespołu Partycypacyjnego obejmował będzie m.in.: ‒ poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii (przedsięwzięcia realizujące LSR, zdefiniowanie propozycji zakresów operacji możliwych do realizacji LSR a także harmonogramu i budżetu), wypracowanie procedur naboru wniosków o przyznanie pomocy i odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej LGD, wypracowanie lokalnych kryteriów wyboru i procedury ich zmiany, itp.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *