Bike Krajna

„Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego „Bike Krajna”.
Organizatorem rajdu jest:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna
Patronami imprezy są:
Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
·         Starosta Złotowski Ryszard Goławski,
·         Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
·         Burmistrz Złotowa Adam Pulit,
·         Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko.

Przewidziane są dwa miejsca startu:
– Złotów (ul. Partyzantów 8 – Zagroda Krajeńska w Złotowie) i
– Sępólno Krajeńskie (ul. Chojnicka 19 – Centrum Sportu i Rekreacji Krajna Arena),
oraz trzy warianty długości tras: ok. 50 km, 70 km i 100 km.
Na każdej z tras przewidziany jest bufet oraz drobny posiłek we wspólnym dla wszystkich Uczestników miejscu (Lipka Krajeńska).
Zapisy na:
elektronicznezapisy.pl
Regulamin, RODO i OWU do pobrania na stronie:  http://krajnazlotowska.pl/1,489,bike-krajna-2022.html

Uwaga! Szkolenie BDO 27 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby/podmioty na bezpłatne szkolenie pn.:

Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO)”

Data i miejsce:  27-01-2022 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej (II p.) Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakres szkolenia:
1. System BDO – wpis do rejestru BDO i Konto użytkownika w systemie BDO.
2. Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.
3. Elektroniczna ewidencja odpadowa w systemie BDO.

Liczba uczestników ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt: telefon nr 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro_naszakrajna.org (zamiast _ wstaw @).

UWAGA:
Z uwagi na kwarantannę prelegenta, szkolenie nie odbędzie się w planowanym terminie. Odwołane szkolenie zorganizujemy w najbliższym możliwym terminie.

Pracownicy Stowarzyszenia pozostają do Państwa dyspozycji pod nr telefonów adresem e-mail podanych w zakładce kontakt.

Za utrudnienia przepraszamy.

Polski Ład i zmiany w podatkach – bezpłatne szkolenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pn. „POLSKI ŁAD I ZMIANY W PODATKACH” 

Termin: 14.01.2022 r. godz. 09:00 – 12:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.

Tematyka szkolenia:
1. Składka zdrowotna jako nowy typ obciążenia- zasady naliczania, dla kogo korzystnie a dla kogo dodatkowo ciężar?  
2. Polski Ład w wynagrodzeniach – zatrudnienie pracownika, zasady obliczania podatku dla pracowników od 1 stycznia 2022 roku.
3. Nowe rozwiązania „Polskiego Ładu”.
4. Zmiany w podatku PIT.
5. Zmiany w podatku VAT.
6. Zmiany w podatku CIT.
7. Pytania do prowadzącego.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 13.01.2022 r.

 
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie nr tel. 531 089 577 lub 884 001 997 mailowo: biuro^naszakrajna.org (zamiast „^” wstaw „@”) lub osobiście w biurze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.

Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2022 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 
Termin składania wniosków: 14/01/2022 – 28/01/2022 r
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 27 i 28 stycznia 2022 r. konsultowanie wniosków może być niedostępne.

SZKOLENIE

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach konkursu 1/2022 zapraszamy na szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Termin szkolenia: 10.01.2022 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 07.01.2022 r.

Aneks podpisany

W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli grup przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska. Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA podpisał aneks do umowy na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju zwiększający budżet w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 417.760 euro (około 1.865.000 mln. zł).  Przekazane środki posłużą wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wsparciu na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Mogą być one wykorzystane do 2024 roku. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na uruchomienie nowych firm, rozwój firm istniejących, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich.

Szkolenie w ramach Konkursów 3/2021, 4/2021, 5/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 18.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.