LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

ZAPYTANIA OFERTOWE

26.07.2021 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64

Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy materiałów biurowych.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:
.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
02.08.2021 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BARBARABarbara Nowak, ul. Plac 1 Maja 14, 88-190 Barcin.

13.03.2020 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64
Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy tonerów do drukarek.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.02.2019 R.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
24.03.2020 R.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę tonerów do drukarek, na podstawie kryterium oceny i wyboru ofert, wybrano ofertę złożoną przez:
BETA 7 Sp. z o. o., ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64
Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy materiałów biurowych.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:
,
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
15.07.2019 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych wybrano ofertę złożoną przez: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.

30.01.2019 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy tonerów do drukarek.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.02.2019 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę tonerów do drukarek, na podstawie kryterium oceny i wyboru ofert, wybrano ofertę złożoną przez:
SIGMA ul. Bałtycka 7/9, 75-500 Chojna.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy
materiałów biurowych.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:
,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16-07-2018 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych, na podstawie kryterium oceny i wyboru ofert, wybrano ofertę złożoną przez: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy
dysku zewnętrznego i zasilaczy awaryjnych (UPS).

W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:,

UWAGA!

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia uszczegóławiające do zapytania.

• pkt. 1 Zasilacz awaryjny, proszę o uszczegółowienie parametru:
Ilość gniazd wyjściowych 230 V EU: minimum 6
o informacje czy wszystkie gniazda mają być podtrzymywane przez akumulator, czy można zaoferować standardowy zasilacz UPS z 3 gniazdami z podtrzymaniem akumulatorowym i wymaganymi zabezpieczeniem (przeciwprzepięciowym, przeciążeniowym) i 3 gniazdami bez podtrzymania akumulatorowego, ale z zabezpieczeniem j.w. W sumie 6 gniazd wyjściowych w standardzie EU 230V.
- wszystkie gniazda mają być podtrzymywane przez akumulator.


• pkt.2 Dysk zewnętrzny HDD
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie dysku w mniejszej obudowie 2,5”, który nie wymaga dodatkowego zewnętrznego zasilacza? Pozostałe parametry bez zmian.

- obudowa powinna mieć 3,5’’.


ZAWIADOMIENIE
16-07-2018 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę dysku zewnętrznego i zasilaczy awaryjnych (UPS) nie wpłynęła żadna oferta.

APLIKACJA MOBILNA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska zaprasza do składania ofert na wykonanie i opracowanie aplikacji mobilnej.

Zapytanie ofertowe:
Projekt umowy
:
Formularz ofertowy
:
Oświadczenie o braku powiązań
:


TONERY

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64


Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy
tonerów do drukarek.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zawiadamia, że w postępowaniu zapytania ofertowego na dostawę tonerów na podstawie kryterium oceny (najniższa cena), wybrano ofertę złożoną przez: EGM Sp. z o.o., ul. Sycowska 32, 02-266 Warszawa z ceną oferty brutto: 4597,86 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 86/00).

GADŻETY PROMOCYJNE


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 504 004 95 64


Zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy gadżetów promocyjnych.

UWAGA!
W związku z pytaniami informujemy, że ologowanie powinno być kolorowe, a jedynie w przypadku, gdy wykonanie ologowania w kolorze nie jest możliwe, dopuszcza się ologowanie monochromatyczne, niekolorowe.


W załączeniu opis przedmiotu zamówienia:
,
Wynik wyboru oferty:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego