LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

KSOW

Instytucja Zarządzająca Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


Tytuł Operacji:
Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko pomorskiego.
Cele
operacji: Zapoznanie uczestników projektu z efektami wdrażania LSR na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego, wzmocnienie pozycji Lokalnych Grup Działania w regionie kujawsko pomorskim oraz zwiększenie ich potencjału na płaszczyźnie realizacji wspólnych inicjatyw i aktywizacji lokalnych społeczności.

Przewidywane efekty realizacji operacji oraz przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich:
- zwiększenie ilości oraz poprawa jakości sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z woj. kujawsko-pomorskiego,
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników seminarium oraz wizyty studyjnej skutkujących większą ilością nowych inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego
integracja i aktywizacja uczestników projektu,
- wzmocnienie potencjału organizacyjnego Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, zgodnie z ideą RLKS

- min. 14 Lokalnych Grup Działania uczestniczących w seminarium.


Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania
Więcbork 11-12 październik 2022

W dniach 11-12.10.2022 r. w Więcborku odbyło się coroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pt. „Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Dzień I seminarium to sesja plenarna dotycząca efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS w naszym województwie, jak również dyskusja o przyszłości i prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju.
Podczas drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny z prezentacją dobrych praktyk z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznali się z lokalnymi inicjatywami służącymi poprawie dostępu do infrastruktury publicznej, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich. W trakcie wizyty odwiedzono inwestycje przeprowadzone we wszystkich  czterech gminach powiatu sępoleńskiego: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie; Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptacje obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej; Rozbudowa z przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński; Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu. Podczas spotkania z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu uczestnicy zapoznali się z jego działalnością, która jest przykładem na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności. Na zakończenie drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne z wykorzystaniem mięsa z dziczyzny wraz z degustacją przygotowanych potraw oraz warsztaty rękodzieła z wykorzystaniem motywów krajeńskich.
W seminarium wzięło udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa kujawsko
pomorskiego, w tym zarząd oraz pracownicy LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a także przedstawiciele Samorządów. Ciekawym punktem programu okazał się wykład mentorki innowacji w zakresie Smart Village oraz innych innowacji cyfrowych i społecznych na obszarach wiejskich.   Seminarium było również transmitowane na żywo w sieci.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego