LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

KONKURSY

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
21 maja 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
21 maja 2018 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zmian w umowie o przyznanie pomocy gminie Sośno w konkursie 3/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 14 maja 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 21 maja 2018 roku o godzinie 14.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące wniosku beneficjenta o zmianę umowy o przyznanie pomocy, konkurs 3/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 13 listopada 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 7 listopada 2017 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2017 i 3/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 30 października 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 7 listopada 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2017 i 3/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 18 września 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 15 września 2017 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 1/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 8 września 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 15 września 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 1/2017.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 23 sierpnia 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące dokonania autokontroli, tj. rozpatrzenia protestów, które zostały złożone w biurze LGD przez Wnioskodawców konkursu 2/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 7 sierpnia 2017 r.W wyniku przeprowadzonej 31 lipca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu dzisiejszym dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły: , korekta protokołu
4. Wzór protestu:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 3 sierpnia 2017 r.W wyniku przeprowadzonej 28 lipca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2017 na działanie w zakresie „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:
 , korekta protokołu:
4. Wzór protestu:  

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 20 lipca 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 28 lipca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 1
0 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1.260.000,00 zł.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 31 lipca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 11 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:
1.020.000,00 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 7 lipca 2017 r.


W wyniku przeprowadzonej 30 czerwca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
:
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły
:
4. Wzór protestu
:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 22 czerwca 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 30 czerwca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 11 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 780 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 12.06.2017 R.
KONKURS NR 3/2017
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2017


Termin składania wniosków: 27/06/2017 – 14/07/2017 r.


Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja


Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1.260.000,00 zł


Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych –63,63% kosztów kwalifikowalnych,

pozostałe podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomoc
y:
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór formularza wniosku o płatność
:
5. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
6. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: ; ; ; ;
7. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
10. lokalne kryteria wyboru operacji
:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 12.06.2017 R.
KONKURS NR 2/2017
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: 27/06/2017 – 14/07/2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1.020.000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Intensywność pomocy 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
:
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór biznesplanu
:
5. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
:
6. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
:
7. zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
:
8. wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
:
9. wzór formularza wniosku o płatność
:
10. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
11. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: , , , ,
12. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
13. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
14. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
15. lokalne kryteria wyboru operacji
:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 22.05.2017 r.
KONKURS NR 1/2017


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 05/06/2017 – 20/06/2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 11  do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 780.000,00 zł


Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
3.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
4.
Wzór biznesplanu:
5.
Instrukcja dodatkowa do biznesplanu:
6.
Wzór formularza wniosku o płatność:
7.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:
8.
Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty:
9.
Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:
10.
Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR:
11.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:
12.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
13.
Lokalne kryteria wyboru operacji;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego