LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

                    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA współfinansowane jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY
„CZTERY PORY ROKU NA KRAJNIE”, 08 LUTY 2019 ZŁOTÓW


Na Sali Konferencyjno-Bankietowej ROLNIK w Złotowie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt współpracy realizowany przez cztery Lokalne Grupy Działania.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób z obszaru.
Prezes Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska, które jest koordynatorem projektu, Przemysław Kurdzieko. powitał zaproszonych gości. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA reprezentował Prezes Władysław Szyling oraz członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura, a także osoby uczestniczące w warsztatach przeprowadzonych w ramach projektu. Program konferencji obejmował cztery prelekcje. Pierwszą z nich wygłosił Dyrektor Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska - Marek Romaniec. Prezentacja ta była kompleksowym podsumowaniem projektu oraz przedstawieniem efektów zrealizowanych działań. Prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek zainteresowała wszystkich zebranych dzieląc się swoją obszerną wiedzą z zakresu gwary krajeńskiej. Wraz z "Krajniakami" zaśpiewane zostały tradycyjne piosenki z regionu Krajny Złotowskiej: "Na Krajniaccich Smugach" oraz "Krajeńska kołysanka dla Maleńkiego". Kolejna prelekcja poprowadzona przez dr Sławomira Łanieckiego dotyczyła  publikacji wydanej w ramach Projektu Współpracy. Mowa oczywiście o "Leksykonie Krajny", który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz pasjonatów historii, odwiedzających nasze tereny. Po zapoznaniu się z książką, przybyli goście mieli okazję posłuchać o dziedzictwie przyrodniczym obszaru Krajny. Opowiadała o nim dr Ewa Krasicka-Korczyńska. Cykl prelekcji zakończyło natomiast wystąpienie kierownika Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomira Rekowskiego, który przedstawił informacje o aplikacji mobilnej "Rajza - na szagę przez Krajnę". Projekt "Cztery Pory Roku na Krajnie" zakładał stworzenie takiej aplikacji, która zostanie w całości poświęcona Krajnie i będzie promować jej walory. Wydarzenie uświetnił występ kapeli podwórkowej "Znad Mochla" z Kamienia Krajeńskiego, która dała znakomity koncert. Projekt Współpracy "Cztery Pory Roku na Krajnie" realizowany był przez: Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią.
Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji jak również we wszystkich warsztatach zorganizowanych w ramach projektu.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA


Na podstawie § 21, ust. 4, zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 21 lutego 2019 roku (czwartek), godz. 1600 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponuję następujący porządek obrad:


1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
8. Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2018;
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018;
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2018.
 podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2018 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA i załącznikach do niego;
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
10. Wolne wnioski.
11.  Zakończenie.

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców
powiatu sepoleńskiego o wypełnienie w terminie do 15.02.2019 r. – przygotowanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD NASZA KRAJNA.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://goo.gl/forms/try4Ls5cViyAILwX2

Konferencja promująca tereny inwestycyjne na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
Komierowo 31.01.2019 r.


Gmina Sępólno Krajeńskie zorganizowała w pałacu w Komierowie konferencję promującą swoje tereny inwestycyjne i przedsiębiorczość. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest do wykorzystania jeszcze 31 hektarów gruntów, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Podczas konferencji przedstawiono różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Obecni mogli się dowiedzieć, że rozpoczynający lub rozwijający działalność gospodarczą, cały czas mogą liczyć na pomoc finansową lub na ulgi w podatkach, wynikające na przykład z najnowszych przepisów dotyczących działalności stref ekonomicznych. Jednym z prelegentów był kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, który zaprezentował narzędzia zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 służące rozwojowi przedsiębiorczości na terenie powiatu sępoleńskiego.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy "Cztery pory roku na Krajnie"


Konferencja podsumowująca
projekt współpracy „Cztery Pory Roku na Krajnie”
Termin: 7 lutego 2019 r. w godzinach: 10:00-13:00
Miejsce: Sala Konferencyjno-Bankietowa ROLNIK w Złotowie


Program konferencji:
10:00-10:10      Przywitanie uczestników konferencji
10:10-11:10      Prezentacja działań zrealizowanych w ramach projektu współpracy:
10:10-10:30   
  Podsumowanie projektu, efekty działań (Stowarzyszenie  LGD Krajna Złotowska) – Marek Romaniec
10:30-10:50     
„Leksykon Krajny” – kompendium wiedzy o regionie – dr Sławomir Łaniecki
10:50-11:10   
  „Rajza, na szagę przez Krajnę” Aplikacja mobilna (Stowarzyszenie NASZA KRAJNA) – Sławomir Rekowski
11:10-11:50    
 Wykład „Dziedzictwo przyrodnicze obszaru Krajny” – dr Ewa Krasicka-Korczyńska
11:50-12:10      Występ kapeli podwórkowej „Znad Mochla”
12:10-12:50      Wykład „Gwara w kulturze Krajny” – dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek
12:50-13:00       Podsumowanie konferencji
13:00                Poczęstunek dla uczestników


Do udziału zapraszają:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
- Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Mieszkańców powiatu sępoleńskiego zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne. Numer telefonów do kontaktu:  531 089 577 lub 884 001 997. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona priorytetowo traktowane będą osoby najwcześniej zgłoszone.  
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zapewnia transport uczestników.

UWAGA!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych
:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski
12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski 26.11.2018 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Gmina Kamień Krajeński opublikowała film promocyjny. Walory gminy Kamień Krajeński można zobaczyć pod tym adresem.

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA

Na podstawie § 21, ust. 5 oraz § 21, ust. 7 i 8 zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 5 LISTOPADA 2018 roku (poniedziałek), godz. 16 00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LSR wraz z załącznikami,
- podjęcie uchwały dotyczącej zmian w LSR
6. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
-podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA
„Zasady naboru projektów grantowych ze środków EFS, realizowanych w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność", które odbyło się w Sępólnie Krajeńskim 9 października 2018 r.


Prezentacja ze szkolenia do pobrania:

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
W programie szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów).
Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (
zaliczka).
Maksymalna wartość grantu:
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej - 50 tys. zł
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową - 150 tys. zł,
- wkład własny Grantobiorcy 5 %Szkolenie odbędzie się dnia 09 października 2018 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna. Początek  o godzinie 9.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa
w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro_naszakrajna.org


OSP MAŁA CERKWICA, 22 wrzesień 2018 R.


W sobotę 22 września na terenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy odbyło się poświęcenie nowego nabytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Cerkwicy. Samochód strażacki Lublin 3 z 2000 roku trafił do jednostki w Małej Cerkwicy dzięki kontaktom zawartym podczas usuwania skutków zeszłorocznej nawałnicy, kiedy do naszego powiatu przyjechało wielu ochotników i wolontariuszy. Ochotnicy z Niepołomic w gminie Wieliczka postanowili za symboliczną kwotę sprzedać jedno ze swoich aut. Lublin 3 zastąpił druhom weterana marki Żuk z 1969 roku.
Wysłużony Żuk został przekazany do Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim.
Podczas imprezy  LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowało uczestników smaczną zupą myśliwską oraz domową drożdżówką.
Pracownicy biura udzielili informacji o realizacji LSR 30 osobom.
Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

SEMINARIUM W JAJKOWIE,13-14 wrzesień 2018 R.


Okres programowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 zmierza do półmetka. Zatem jest to idealny moment, by podzielić się pierwszymi wrażeniami i doświadczeniami z funkcjonowania mechanizmu RLKS, tj. z wdrażania przez lokalne grupy działania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Innowacyjne podejście w rozdysponowywaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla instytucji zarządzających jak i dla kujawsko-pomorskich LGD. Czy udało się mu sprostać?

Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowego Seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim – pierwsze doświadczenia”, które zorganizowane zostało w dn. 13.09.2018 r. – 14.09.2018 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w partnerstwie z Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.

Podczas seminarium prelegenci wskazywali zarówno sukcesy, jak i trudności we wdrażaniu wielofunduszowego RLKS, prezentowali osiągnięte efekty oraz założenia na przyszłość. Mówiono o RLKS z punktu widzenia lokalnych grup działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnikom przedstawione zostało również pierwsze podsumowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące funkcjonowania mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Polsce oraz pomysły na LEADER’a po 2020 roku.

Wiele miejsca poświęcone zostało dobrym praktykom. W tej części prezentowali się Beneficjenci i Grantobiorcy realizujący operacje ze środków będących w dyspozycji kujawsko-pomorskich LGD. Na udzielane wsparcie można było spojrzeć z perspektywy ubiegających się o dofinansowanie: przyjrzeć się, skąd wziął się pomysł na projekt, co skłoniło wnioskodawców do sięgnięcia po środki unijne, jakie napotykali trudności, jak układała się współpraca z LGD, a także  jakie były rezultaty zrealizowanych działań.
W tej części o projekcie "Rozwój firmy polegający na kupnie urządzeń labolatoryjnych pierwszej dokładności" opowiedział też Paweł Toczko, przedstawiciel firmy ELMAR Elżbieta Toczko-Piwowarczyk z Wielowicza.

Z uwagi na fakt, iż przykłady pociągają najbardziej, uczestnicy seminarium mogli skorzystać z usług mobilnego planetarium, wziąć udział w spływie kajakowym oraz zapoznać się z pomysłami na dochodowy biznes na wsi.

Dwudniowe Seminarium w Jajkowie (gm. Brzozie) było okazją do dyskusji o sprawach istotnych, bez których powodzenie mechanizmu RLKS nie byłoby możliwe. Dzięki seminarium wzmocniona została pozycja lokalnych grup działania w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto podniósł się poziom wiedzy osób zaangażowanych we wdrażanie LSR związanej z pracą na rzecz lokalnej społeczności.

Seminarium współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE SĘPÓLNO KRAJ., NIEDZIELA 09 WRZESIEŃ 2018

Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się w niedzielę 09 września na Stadionie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
Coroczne ludowe święto plonów zainaugurował tradycyjnie  przemarsz korowodu dożynkowego sprzed Centrum Kultury i Sztuki w kierunku stadionu miejskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna.
Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Staroście Sępoleńskiemu oraz Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości. Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, wystawa zwierząt i sprzętu rolniczego.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba i grochówki nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek można było uzyskać informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23.  W trakcie uroczystości
poinformowaliśmy 100 osób i rozdaliśmy około 30 ulotek informacyjnych. Wielu smakoszy przyciągnęły nasze specjały - zupa myśliwska  oraz domowe ciasto drożdżowe.
Świętowanie zakończyło się zabawą taneczną przy muzyce zespołu MEJK, popularnej muzycznej grupy rozrywkowej wykonującej muzykę dance.
Nie brakowało także atrakcji dla najmłodszych uczestników święta plonów.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

DOŻYNKI GMINNE WIELOWICZ, SOBOTA 08 WRZESIEŃ 2018


W sobotę 08 września  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA uczestniczyła  w Tegorocznych Dożynkach Gminy SOŚNO, które odbyły się na terenie Parku Rekreacyjnego „JAKUBEK” w Wielowiczu.
Piękne sobotnie popołudnie rozpoczęło  się tradycyjnie  przemarszem korowodu dożynkowego z pięknymi wieńcami żniwnymi oraz licznie przybyłymi rolnikami do Kościoła Parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna.
Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Gospodarzowi Gminy Sośno, który został tradycyjnie rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba i grochówki nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek udzielaliśmy zainteresowanym informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23,
poinformowaliśmy 100 osób i rozdaliśmy około 40 ulotek informacyjnych. Oprócz informacji przygotowaliśmy do degustacji dla naszych gości pachnącą zupą myśliwską oraz domowe ciasto drożdżowe, które przyciągnęły wielu smakoszy.
Na Dożynkach w Wielowiczu królowały tradycyjne obrzędy, ale nie brakowało także atrakcji dla najmłodszych uczestników święta plonów.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE ZABARTOWO, NIEDZIELA 2 WRZESIEŃ 2018 R.

W niedzielę 03 września  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA uczestniczyła  w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się  nad Jeziorem Proboszczowskim w Zabartowie.
Piękne niedzielne popołudnie rozpoczęło  się tradycyjnie  przemarszem barwnego korowodu dożynkowego na czele z orkiestrą, przedstawicielami władz samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacjami z pięknymi wieńcami żniwnymi oraz licznie przybyłymi rolnikami, dla których jest to okazja do dziękczynienia za zbiory i świętowania.
Starostowie dożynek Marta Balcer i Marcin Janik wręczyli bochen chleba Burmistrzowi  Więcborka, który potem wspólnie
z nim rozdzielili pomiędzy wszystkich gości.
Po mszy wyróżniono i nagrodzono wzorowych rolników z terenu gminy Więcbork oraz podziękowano sołectwom za przygotowanie wieńców dożynkowych. Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek udzielaliśmy zainteresowanym informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23,
poinformowaliśmy 120 osób i rozdaliśmy  50 ulotek informacyjnych. Oprócz informacji przygotowaliśmy do degustacji dla naszych gości pachnącą zupę myśliwską oraz domowe ciasto drożdżowe, które przyciągnęły wielu smakoszy.
Dożynki w Zabartowie, oprócz tradycyjnych obrzędów, obfitowały w atrakcje dla wszystkich uczestników uroczystości, także tych najmłodszych.


Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

SZKOLENIE


W piątek 31 sierpnia Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.


Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.


Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

UWAGA! SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Dla kogo jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot:
• będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork);
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się 2
1 sierpnia 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.
Program szkolenia:
9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

UWAGA!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenia o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2018 w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
K
onkurs nr 2/2017 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 5 i 6 września konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.

Laur Krajeński 28 lipca 2018 r.

Podczas Sołtysówki na Krajnie, która odbyła się w sobotę 28 lipca 2018 r. na plaży w Trzeboniu zostały rozdane wyróżnienia i nagrody w konkursie Laur Krajeński, którego inicjatorem był Senator Mieczysław Augustyn, a współorganizatorami Lokalne Grupy Działania z obszaru historycznej Krajny.  Laur Krajeński w kategorii kategorii „Wydarzenie i Inicjatywa” otrzymało Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim za cykl imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto wśród wyróżnionych z naszego terenu w tej kategorii jest stowarzyszenie Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne oraz Stowarzyszenie Chór "Lutnia". W kategorii „Organizacja” wyróżnienie otrzymało stowarzyszenie „Nieformalna Grupa Mamuśki Mierucin”, a w kategorii „Osobowość Krajny” Piotr Dobrzański.

KLAUZULE RODO DLA BENEFICJENTÓW PROW 19.2


W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA udostępniliśmy przygotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty ws. zasad przetwarzania danych osobowych dla działania 19.2 PROW. Nowe dokumenty opracowane zostały w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

PO SZKOLENIU DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.


We wtorek 26 czerwca Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przeprowadziło  szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Zainteresowanych otrzymaniem pomocy w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawanej na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej było wielu przyszłych przedsiębiorców. W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 osób.
Przyszli przedsiębiorcy poznali zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW, szczegółowo został omówiony wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym Biznesplan.
Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w podobnym szkoleniu informujemy, że kolejne spotkanie planujemy przeprowadzić jeszcze przed naborem wniosków o przyznanie pomocy.
O terminie będziemy informować na stronie internetowej oraz w prasie.


FESTYN INTEGRACYJNY „SPOTKAJMY SIĘ JESZCZE RAZ”


W niedzielę 24 czerwca na terenie Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku odbył się festyn integracyjny „SPOTKAJMY SIĘ JESZCZE RAZ”.
Było to spotkanie Dorosłych wychowanków, którzy już opuścili mury placówki z różnych powodów. Był to czas wspomnień, radości, mądrych rad przekazanych swoim młodszym kolegom. Placówkę  odwiedziło sporo byłych wychowanków, studentów oraz absolwentów studiów wyższych, którzy założyli  już swoje rodziny. Wśród zaproszonych gości znalazły się również Rodziny Zastępcze ze swoimi pociechami. Nie zabrakło fajnej muzyki a  grupa animacyjna z Chojnic zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Państwowa Straż Pożarna z Sępólna Kraj. przeprowadziła pokazy  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Pod opieką przedstawicieli Bractwa Kurkowego można było postrzelać z wiatrówki. Podczas pikniku  LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna częstowało wszystkich gości smaczną zupą myśliwską oraz domową drożdżówką.
Przedstawicielki  biura poselskiego Posła na Sejm RP p. Bartosza Kownackiego rozstrzygnęły konkurs związany z rocznicą uzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Panie wręczyły dzieciom dyplomy a także nagrodę w postaci drukarki laserowej. Już za rok w pierwszą niedzielę wakacji  kolejne spotkanie.
Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

UWAGA! SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Dla kogo jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot:
• będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork);
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.
Program szkolenia:
9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Piknik Biblioteczny w Kamieniu Krajeńskim, 9 czerwiec 2018 r.


W słoneczną sobotę 9 czerwca  na Stadionie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała Piknik Biblioteczny dla mieszkańców  z okazji 70-lecia powstania Biblioteki. Podczas Pikniku można było obejrzeć przedstawienie oraz wziąć udział w warsztatach teatralnych. Najmłodszych do zabawy zaprosił Pan Kleks oraz iluzjonista, który podczas występu wprowadził zebranych w świat magii. Nad wszystkim czuwała Pani Aleksandra Kostka, która profesjonalnie poprowadziła Piknik, a także wystąpiła w minirecitalu. Dzieci chętnie odwiedzały dmuchane zjeżdżalnie oraz stoiska z watą cukrową oraz popcornem. Chętni mogli posilić się kiełbaską z grilla  lub ciastem. Podczas Pikniku udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących działań realizowanych w ramach wdrażanej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Rozdaliśmy około 20 ulotek informacyjnych i mnóstwo gadżetów najmłodszym mieszkańcom uczestnikom Pikniku.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

Warsztaty "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes", 1-2 czerwiec 2018 r.


Dwudniowe warsztaty "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej zorganizowane w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie” odbyły się 1 i 2 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.
Projekt obejmuje 4 dwudniowe zjazdy dla 12 osób, jedno spotkanie na  obszarze każdego  partnera.
W ramach II zjazdu Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  przeprowadziło warsztaty kulinarne „Kuchnia krajeńska wczoraj” – potrawy na wiejskie biesiady.
Uczestnikami warsztatów są przedstawiciele partnerów projektu: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią
, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
Wykład wprowadzający przeprowadził Paweł Toczko, który przybliżył zasady organizacji imprez biesiadnych oraz zasady pozyskiwania oraz przerabiania dziczyzny. Po wysłuchaniu powyższych zasad uczestnicy przystąpili do przygotowywania tradycyjnych potraw - w tym z dziczyzny pod okiem profesjonalnego kucharza Piotra Skibickiego.
Po przygotowaniu  oraz zamarynowaniu mięsa oraz ryb i ziemniaków uczestnicy przystąpili do grillowania potraw.  
Przygotowano  tradycyjne potrawy regionu Krajny z dziczyzną w roli głównej. Były to forszmak myśliwski, żeberka w miodzie, karkówka oraz polędwica grillowana, szaszłyki, pstrąg faszerowany oraz ziemniaczki i warzywa z grilla. Przyrządzono również dodatki w postaci sałatek oraz sosów.
Warsztaty zakończono wspólną degustacją potraw – biesiadą przy grillu.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników do świadczenia usług gastronomicznych/cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny.
Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

GMINNY DZIEŃ MATKI – LUTOWO 24 MAJ 201724 maja władze samorządowe zaprosiły do Lutowa mieszkanki gminy Sępólno Krajeńskie - przedstawicielki lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich na uroczystość obchodów Dnia Matki.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przy wsparciu sponsorów przygotowały poczęstunek dla wszystkich gości. Spotkanie w Gminnym Domu Kultury upłynęło w miłej atmosferze. Przedstawiciele władz samorządowych śpiewając „STO LAT” wszystkim mamom wręczyli kwiaty.
Tradycyjnie już Stowarzyszenie NASZA KRAJNA osłodziło to spotkanie pysznym okolicznościowym tortem.

Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza do udziału w warsztatach "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" - warsztaty dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników do świadczenia usług gastronomicznych /cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny.

Co oferujemy:
Zadanie obejmuje 48 godz. szkolenie praktyczne dla 12 osób z zakresu kreowania produktu lokalnego – 4 zjazdy dwudniowe x 12 osób x 12 godz. na obszarze partnerskich LGD (powiaty nakielski, pilski, sępoleński i złotowski).
Planowane terminy warsztatów: maj, czerwiec, wrzesień 2018 r.
Udział w warsztatach jest bezpłatny dla uczestników.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach zadania pozwolą mieszkańcom obszaru LSR uzyskać nowe kwalifikacje i stworzyć warunki do tworzenia miejsca pracy (w tym samozatrudnienia).
Organizatorzy zapewniają:
- wysokiej jakości szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gastronomicznej/cateringowej;
- wyżywienie podczas zjazdów i zakwaterowanie w wymiarze jednego noclegu w ramach każdego zjazdu;
- wydanie dokumentu potwierdzającego ukończenie warsztatów.
Warsztaty są realizowane w ramach projektu współpracy "Cztery Pory Roku na Krajnie". Organizatorami są:
Koordynująca LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
Partner nr 2 - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Partner nr 3 - Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Partner nr 4 - Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

Dla kogo:
Projekt jest skierowany do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, tj. do:
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób do 30 roku życia,
- bezrobotnych,
- nisko opłacanych pracowników (otrzymujący minimalne lub niższe wynagrodzenie za pracę),
- zatrudnianych w niepewnych warunkach,
- osób niepełnosprawnych
Uczestnikami zadania będzie 12 mieszkańców obszaru objętego projektem (3 osoby z obszaru każdego partnera projektu współpracy), którzy już na etapie rekrutacji zadeklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub uruchomienia działalności gospodarczej w branży usług gastronomicznych i/lub cateringowych.
Z terenu każdego partnera projektu współpracy udział wezmą 3 osoby.

W jaki sposób się zgłosić
Termin rekrutacji: od 16.05.2018 r. do 21.05.2018 r.
Miejsce rekrutacji: Biuro Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
W celu zgłoszenia się do projektu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklarację udziału w projekcie dostępne na stronie www.naszakrajna.org. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć do biura LGD osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.
Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Tel.531089577, biuro^naszakrajna.org (zamiast ^ wstaw @), www.naszakrajna.org
Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy

- deklaracja udziału w projekcie


TARGI LATO NA WSI W MINIKOWIE, 13-05-2018 R.

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego po raz kolejny zorganizował Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie „LATO na WSI – Święto Smaku i Tradycji”.
Nasz region podczas targów promowało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim reprezentowanym przez p. Agnieszkę Lach i Jagodę Lach, paniami Ireną Cichończyk, Teresą Kuczerepa z koła „Igłą Malowane” z Więcborka, rzeźbiarzem p. Józefem Walczakiem oraz Zespołem Szkół Centrum Rolniczego w Sypniewie reprezentowanym przez p. Magdalenę Wnuk Lipińską i uczennicę Karolinę Studziżba.
Podczas targów po raz drugi odbył się Turniej Powiatów, składający się z kilku konkurencji. Puchar przechodni zdobył powiat żniński, II miejsce zajął powiat tucholski, a III powiat lipnowski.
Podczas targów przeprowadzono także konkurs kulinarny pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionu”. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego: Podkategoria: produkty i przetwory mięsne I nagrodę otrzymał przedstawiciel powiatu sępoleńskiego Pan Roman Olszewski  P.W. ANDRÓB za salceson czarny. W tej samej kategorii Pani Danuta Wańke otrzymała wyróżnienie za węgorza wędzonego. W kategorii Potrawy wyróżnienie otrzymało PPUH Hurt-Trans KAWIKO za zupę grzybową + zrazy myśliwskie. GRATULUJEMY!!!
Podczas targów informowaliśmy zainteresowanych o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – wydaliśmy 100 ulotek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w promocję oraz budowanie pozytywnego wizerunku Krajny.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

II warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży w Więcborku

W czwartek 10 maja odbyły się kolejne zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie”.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  przeprowadziło 4 godzinne zajęcia kulinarne „Krajeńskie smaki– wiosna” dla dzieci i młodzieży z obszaru 4 partnerskich LGD:  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Warsztaty odbyły się  w pracowni  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Więcborku.
Młodzież i dzieci z terenu Krajny miały okazję poznać sposoby i zasady pozyskiwania oraz przerabiania niskokalorycznego mięsa z dziczyzny. Podczas warsztatów młodzież wraz z profesjonalnym kucharzem Piotrem Skibickim przygotowała tradycyjne potrawy regionu Krajny z dziczyzną w roli głównej. Były to żeberka w kapuście, polędwica grillowana, forszmak myśliwski, zrazy z dziczyzny oraz pasztet myśliwski. Przyrządzono również dodatki w postaci sałatek oraz zupę pomidorową.
Dodatkowo zajęcia  wzbogacone zostałoy lekcją muzealną pt. „Poznaj swój region – lekcja muzealna o historii, tradycji i sztuce Krajny”, którą przeprowadził Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. Warsztaty zakończono wspólną degustacją przygotowanych potraw.
Celem warsztatów jest oswojenie i zachęcenie młodego pokolenia do korzystania z lokalnych zasobów.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w galerii.

Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży w Więcborku


W czwartek 19 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie”.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  przeprowadziło jednodniowy warsztat kulinarny wprowadzający „Krajna od kuchni” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Więcborku. Uczestnikami projektu była młodzież z pierwszej i drugiej klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Dzięki obecności Pani Aleksandry Szulc – Sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy młodzież miała okazję poznać sposoby i zasady pozyskiwania oraz przerabiania niskokalorycznego mięsa czyli dziczyzny. Podczas warsztatów młodzież wraz z profesjonalnym kucharzem Piotrem Skibickim przygotowała tradycyjne potrawy regionu Krajny z dziczyzną w roli głównej. Były to żeberka w kapuście, polędwica grillowana, gulasz oraz zrazy z dziczyzny. Przyrządzono również dodatki w postaci kaszy gryczanej prażonej oraz pieczonych buraków.
Dodatkowo zajęcia  wzbogacono lekcją muzealną pt. „Poznaj swój region – lekcja muzealna o historii, tradycji i sztuce Krajny”, którą przeprowadził Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią Pan Tomasz Pasieka. Warsztaty zakończono wspólną degustacją przygotowanych potraw.
Celem warsztatów jest oswojenie i zachęcenie młodego pokolenia do korzystania z lokalnych zasobów.
Już 10 maja odbędą się kolejne zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży – przedstawicieli partnerów projektu: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.
Zdjęcia z
warsztatów można obejrzeć w galerii.

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z partnerami zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym
– mieszkańców powiatu sępoleńskiego –
do udziału w kulinarnych zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie”.

Kulinarne zajęcia edukacyjne to cykl warsztatów kulinarnych obejmujący:

1. Jednodniowy warsztat kulinarny wprowadzający „Krajna od Kuchni”:
a. zakres tematyczny: potrawy tradycyjne regionu Krajny – dziczyzna;
b. termin warsztatu: 19.04.2018 r.
c. miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
d. czas trwania: 5 godz. (w tym: 1 godz. lekcji muzealnej pt. „Poznaj swój region – lekcja muzealna o historii, tradycji i sztuce Krajny”).

2. Jednodniowe warsztaty kulinarne zbiorcze „Krajeńskie Smaki”:
a. zakres tematyczny:
• „Krajeńskie Smaki – wiosna” – produkty i potrawy z dziczyzny (termin: maj 2018 r., miejsce: obszar Stowarzyszenia Nasza Krajna);
• „Krajeńskie Smaki – lato” – produkty, potrawy i przetwory z owoców i warzyw; (termin:  wrzesień 2018 r., miejsce: obszar LGD Krajna nad Notecią);
• „Krajeńskie Smaki – jesień” – produkty, potrawy i przetwory z grzybów i owoców lasu (październik 2018 r., miejsce: obszar Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska);
• „Krajeńskie Smaki – zima” – produkty i potrawy z gęsiny i karpia (termin: listopad/grudzień 2018 r., miejsce: Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie).
b. czas trwania warsztatu w każdym zakresie tematycznym: 5 godz. (w tym: 1 godz. wykładu z zakresu edukacji regionalnej „Tradycje kulinarne Krajny”).
Warsztaty każdorazowo zakończone zostaną wspólną degustacją przygotowanych potraw.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W WARSZTATACH:
1. Uczestnikiem warsztatów mogą być mieszkańcy powiatu sępoleńskiego w wieku szkolnym (dzieci i młodzież).
2. Uczestnik warsztatów w momencie rozpoczęcia warsztatów nie może być pełnoletni. Pod uwagę brany jest rok urodzenia.
3. Uczestnikiem warsztatów może być osoba małoletnia, której rodzic/ opiekun prawny wyraził zgodę na jej udział w projekcie.
4. Rekrutacja uczestników warsztatów dokonywana jest za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
5. Formularz zgłoszeniowy winien być wypełniony na udostępnionym wzorze i podpisany czytelnie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata na warsztaty.
6. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA do dn. 17.04.2018 r. włącznie:
• osobiście: do siedziby Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w Sępólnie Krajeńskim, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30;
• pocztą tradycyjną: ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
• pocztą e-mail na adres: biuro@naszakrajna.org (w tytule wiadomości należy wpisać: zgłoszenie na warsztaty kulinarne).
7. O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura LGD.
8. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do warsztatów.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do udziału w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.
10. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest uczestniczyć w całym cyklu zajęć, na który składają się: jednodniowy warsztat kulinarny wprowadzający „Krajna od Kuchni” oraz jednodniowe warsztaty kulinarne zbiorcze „Krajeńskie Smaki”.
11. Każdy uczestnik warsztatu wprowadzającego „Krajna od kuchni” winien wziąć udział w jednym z czterech warsztatów zbiorczych „Krajeńskie Smaki”. Podział na grupy zostanie dokonany podczas warsztatu wprowadzającego.
12. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zapewnia uczestnikom dojazd na miejsce warsztatów odbywających się wyłącznie poza obszarem powiatu sępoleńskiego.
13. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
14. Materiały na warsztaty zapewniają Organizatorzy, tj. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie Nasza Krajna, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.
15. Warsztaty kulinarne organizowane są w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy.


Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" z siedzibą w Nakle nad Notecią


już po raz 15. zaprasza do odkrywania tradycyjnych smaków dwóch etnograficznych regionów, na terenie których funkcjonuje, a tym samym do udziału w dorocznym Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”. Wspólnie zachowajmy od zapomnienia bogactwo kuchni krajeńskiej oraz pałuckiej.

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a zatem przygotowywane na konkurs potrawy winny być oparte na przepisach, wg których gospodynie domowe przygotowywały dania w latach 1918-2018. Potrawy winny jednocześnie wykorzystywać zasoby lokalnego dziedzictwa Krajny i Pałuk.

Potrawy mogą być zgłaszane do Konkursu w 4 kategoriach:
- kategoria I – potrawy mięsne,
- kategoria II – potrawy jarskie,
- kategoria III – zupy,
- kategoria IV – ciasta i desery.
Ocena potraw zgłoszonych do Konkursu odbędzie się 27 maja 2018 r. w Nakle nad Notecią podczas imprezy plenerowej „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”.

Dla uczestników Konkursu Zarząd Stowarzyszenia przygotował nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 2 500,00 zł. Ponadto w ramach Konkursu przyznana zostanie również nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej za najbardziej tradycyjną potrawę z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

W Konkursie mogą wziąć udział:
- sołectwa,
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- organizacje (formalne i nieformalne, w tym: stowarzyszenia, fundacje, OSP),
- inni wytwórcy produktów lokalnych (tj. podmioty prawne działające w branży kulinarnej)
z terenu powiatu nakielskiego oraz z obszarów leżących w obrębie historycznej Krajny i Pałuk.

Zgłoszenia przyjmujemy na Karcie Zgłoszenia do dn. 11.05.2018 r. włącznie. Szczegóły w Regulaminie Konkursu. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk": www.krajna-paluki.cna.org.pl.
Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne ,,Pozyskiwanie funduszy w praktyce – dotacje i pożyczki z Unii Europejskiej” 14.03.2018 r. Sępólno Krajeńskie, Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7a, sala konferencyjna, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy lub zmianę profilu prowadzonej działalności. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania bezzwrotnych dotacji, niskooprocentowanych pożyczek oraz możliwości przeszkolenia pracowników w ramach środków z Funduszy Europejskich. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w poniższym linku.

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=133
WIELKANOC JUŻ BLISKO...Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz zbliżającej się Niedzieli Palmowej w sobotę 03 marca 2018 roku w Więcborku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zorganizowało kolejne  warsztaty rękodzielnicze – "TRADYCYJNE OZDOBY NA WIELKANOC". W warsztatach wzięło udział 24 osoby w różnym wieku. Prowadzące Aleksandra Banach i Irena Cichończyk omówiły i zaprezentowały techniki tworzenia tradycyjnych ozdób i palm wielkanocnych.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonali tradycyjne palmy wielkanocne z bukszpanu, trzciny wodnej, gałązek wierzbowych z baziami oraz kłosów zbóż. Własnoręcznie zrobione kolorowe kwiaty z bibuły i krepiny sprawiły, że każda palma była niepowtarzalnie piękna.    
W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko wykonali palmy, ale również dowiedzieli się jakie były tradycje i zwyczaje związane z palmami wielkanocnymi. Własnoręcznie wykonane na zajęciach palmy uczestnicy zabiorą do poświęcenia w Niedzielę Palmową. Była to wspaniała lekcja wspólnego tworzenia rękodzieła a zarazem nawiązanie do tradycji wielkanocnych.


Zwyczaje wielkanocne na Krajnie nie odbiegały zasadniczo w swojej tradycji od innych regionów w Polsce.  Najbardziej były zbliżone do zwyczajów panujących w Wielkopolsce. Niekiedy tradycja była przejmowana od mieszkańców narodowości niemieckiej (do 1920 r.). Krajeńska palma wielkanocna była bardzo skromna. Składała się z wierzbowych gałązek, przewiązanych wstążką, z suszonymi  lub papierowymi kwiatami, trzciną wodną sporadycznie dodawano też gałązkę brzozy. Gałązkom wierzbowym przypisywano życiodajną moc. Palma, za pośrednictwem gałązek wierzbowych  była symbolem odradzającej się po zimowym śnie przyrody.

KONSULTACJE LSR


W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów i wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020, załącznikach do niej oraz kryteriach wyboru serdecznie zapraszamy do konsultowania tego dokumentu. Załączone dokumenty przygotowane zostały w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 5 marca 2018 r. do godziny 12.00.
Dokumenty do pobrania:
Karta uwag:

Lokalne kryteria wyboru:

Lokalne kryteria granty:

LSR:


WARSZTATY KULINARNE „TRADYCYJNA KUCHNIA REGIONALNA Z DZICZYZNĄ”
WIĘCBORK 20-21 LUTY


W dniach 20-21 luty w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  zorganizowało dwudniowe warsztaty kulinarne dla wychowanków placówki.
Kucharz Piotr Skibicki, zaprezentował uczestnikom sposoby przyrządzania dziczyzny w wersji tradycyjnej oraz współczesnej. Wspólnie przygotowano dania myśliwskie, takie jak: forszmak, pasztet oraz zrazy.
Poza tym mistrz masarski Mieczysław Ciepłuch pokazał dzieciom etapy rozbioru i przetwarzania mięsa z półtuszy wieprzowej. Wspólnie przygotowano dwa rodzaje wędlin z wykorzystaniem lokalnych zasobów: białą kiełbasę oraz podwędzaną kiełbasę polską.
Dzieci poznały nowe potrawy, dowiedziały się więcej na temat  kuchni  regionalnej,  zdobyły nowe doświadczenia kulinarne, które  będą na pewno dobrą lekcją na przyszłość. Uczestnicy zajęć wykazali duże zainteresowanie i zaangażowanie, chętnie podejmowali wyzwania kulinarne.
Zajęcia podsumowano wspólną degustacją przygotowanych potraw w towarzystwie
burmistrzów powiatu sępoleńskiego i wicestarosty, prezesa Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, fachowców prowadzących zajęcia, a także wychowanków i pracowników CAPOW, POW WIĘCBORK I POW MAŁA CERKWICA.
Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w galerii.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


W związku z pracami nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
27-02-2018 o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku (Sala Krajeńska)
27-02-2018 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (Sala Sesyjna)
28-02-2018 o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Sośnie
28-02-2018 o godz. 16:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (ul. Jeziorna 6).
Spotkanie poświęcone będzie planowanym zmianom w Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załącznikach oraz zmianom w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA


Na podstawie § 21, ust. 4, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień
05 marca 2018 roku (poniedziałek), godz. 16.00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2017.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2017.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres          od 01.01.2017 do 31.12.2017.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2017.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2017     do 31.12.2017.
8. Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2017;
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017;
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2017.
 podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
9. Przedstawienie proponowanych zmian w LSR Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
10. Wolne wnioski.
11.  Zakończenie.

W imieniu Zarządu Prezes Władysław Szyling

III TARGI PRACY I EDUKACJI W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM, 07.02.2018 R.W środę 07 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się III Targi Pracy i Edukacji w Powiecie Sępoleńskim. Na targach pojawiło się wielu lokalnych przedsiębiorców, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz inne podmioty z terenu powiatu i nie tylko.
Coroczne targi mają być wsparciem dla poszukujących pracy oraz młodzieży która stoi przed wyborem kierunku dalszego kształcenia, ale także doskonałą okazją by pokazać potencjał gospodarczy naszego  regionu.
Podczas targów, w punkcie informacyjnym LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących wsparcia na aktywizację zawodową mieszkańców, tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w ramach wdrażanej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Rozdaliśmy około 100 ulotek informacyjnych.
Organizatorami targów były Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Gmina Sępólno Krajeńskie.

INFORMACJAW związku z realizacją „STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” w środę 7 lutego 2018 roku, podczas III Targów Pracy i Edukacji, w hali Krajna Arena będziemy udzielać informacji o rodzajach przedsięwzięć i typach projektów na jakie będzie można otrzymać dofinansowanie. Zapraszamy zwłaszcza zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej, rozwojem istniejącej czy też narzędziami aktywizacji społeczno-zawodowej.  
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego stoiska.

UMOWA NA PROJEKT GRANTOWY ZE ŚRODKÓW EFS


28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisało umowę  na dofinansowanie projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 238 520,26 zł, a kwota dofinansowania 1 902 742,20 zł.
W ramach tego projektu Stowarzyszenie NASZA KRAJNA będzie ogłaszać konkursy na granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów). Poziom dofinansowania – środki EFS – do 85 % (refundacja).
Maksymalna wartość grantu:
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej - 50 tys. zł
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową - 150 tys. zł,
- wkład własny Grantobiorcy 15 %

WESOŁYCH ŚWIĄT


KRAJEŃSKIE STOŁY WIGILIJNE 16.12.2017 R.
KRAJNA ARENA, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

Pierwsze wydarzenie w ramach Projektu współpracy: Wystawa „Krajeńskie Stoły Wigilijne” – realizowane przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA odbyło się w sobotę 16 grudnia na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Spotkanie miało charakter wystawy tradycyjnych Krajeńskich Stołów Wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla Świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców oraz występy artystyczne. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.
Swoje stoły w tym roku prezentowały panie z koła gospodyń wiejskich z Płocicza, Komierowa, Suchorączka i Wielowicza a także, po raz pierwszy  gościliśmy  panie z  Suchar, Osowca i Pobórki Wielkiej reprezentujące sąsiednie lokalne grupy działania z terenu historycznej Krajny -  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Krajna nad Notecią oraz Krajna Złotowska.
Swój kunszt kulinarny, przywiązanie do tradycji i lokalnych wyrobów prezentowały również szkoły o profilu gastronomicznym z terenu powiatu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.
Świąteczny nastrój podczas wystawy  podkreśliły występy artystyczne dzieci i młodzieży z zespołu „Miriam” pod kierownictwem pani Agaty Mindy z ramienia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz  zespół folklorystyczny LUTOWIANIE.
Na pięknie przystrojonych stołach można było podziwiać i kosztować kulinarne dzieła przygotowane według regionalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Świąteczne stoły oraz potrawy  to połączenie wigilijnej wieczerzy przy stole każdego z nas. Stół wigilijny w czasie Bożego Narodzenia to symbol, to przy nim spotyka się rodzina, wspólnie przeżywa czas radości, dlatego każdy dokłada wszelkich starań, by wystrój stołu bożonarodzeniowego był wyjątkowy jak sam okres świąteczny.

Doceniając trud włożony w przygotowanie wystawnych i oddających cześć tradycji stołów wigilijnych serdecznie podziękowania Kołom Gospodyń Wiejskich, Lokalnym Grupom Działania oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku złożyły władze samorządowe powiatu oraz prezesi lokalnych grup działania. Wyrazem uznania za zaangażowanie i trud włożony w kultywowanie tradycji były wręczone upominki w postaci termosów gastronomicznych ufundowane ze środków w ramach projektu „Cztery pory roku na Krajnie” oraz Banku Spółdzielczego w Łobżenicy i Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Podczas trwania imprezy informowaliśmy zainteresowanych (około 150 osób) o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – wydaliśmy 40 ulotek.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i finansowe wsparcie inicjatywy.
Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w dziale Galeria.

Umowa na realizację projektu współpracy. 08.12.2017 r.

O projekcie:
Projekt „Cztery pory roku na Krajnie” zakłada podjęcie wspólnych działań przez partnerskie LGD położone w obszarze historycznej Krajny:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Stowarzyszenie NASZ KRAJNA. Projekt skupiał się będzie na działaniach ukierunkowanych w szczególności na promocję walorów oraz potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego tego regionu wśród najmłodszych mieszkańców partnerskich LGD (leksykon Krajny, kulinarne zajęcia edukacyjne)  jednakże obejmuje również działania skierowane do ogółu mieszkańców obszaru, w tym wykorzystujących lokalny potencjał jako pomysł na własny biznes, a także turystów coraz liczniej odwiedzających obszar (warsztaty przygotowujące do działalności gastronomicznej/cateringowej, aplikacja mobilna walorów Krajny, wydarzenia promocyjne, konferencja podsumowująca).
Aplikacja mobilna walorów Krajny oraz wydawnictwo w postaci „Leksykonu Krajny” będą miały charakter nowatorski na obszarze wszystkich partnerskich LGD, dodatkowo leksykon będzie jedynym tego typu wydawnictwem w kraju.
Łączny koszt realizacji projektu 209 820,71 zł
Lokalne Grupy Działania uzyskały 100% dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 08-12-2017 w Poznaniu.

Na projekt składać się będą następujące zadania:
Zadanie 1 – opracowanie aplikacji mobilnej promującej walory Krajny
Aplikacja ma w sposób atrakcyjny wizualnie oraz kompletny pod względem ilości informacji prezentować walory turystyczne regionu Krajny obszaru partnerskich LGD.
Zadanie 2 – opracowanie Leksykonu Krajny – wspólnego dla obszaru Krajny wydawnictwa zawierającego informacje kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Wydawnictwo stanowić będzie uporządkowany zbiór wiedzy nt. historii, kultury i przyrody Krajny w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Wydawnictwo wzbogacone będzie materiałem zdjęciowym. Dodatkowym elementem leksykonu będzie „wkładka dla najmłodszych” w postaci kolorowanki dołączonej do każdego egzemplarza wydawnictwa.
Zadanie 3 - przeprowadzenie kulinarnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacji regionalnej u wszystkich partnerów projektu.
Zadanie obejmuje realizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży połączonych z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerami projektu.
Celem zajęć będzie promocja walorów kulturowych, w tym kulinarnych historycznej Krajny z wykorzystaniem atrakcyjnych szczególnie w ostatnim czasie dla odbiorców form aktywności tj. warsztatów kulinarnych. Uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą regionu, nabędą praktycznych umiejętności przygotowywania tradycyjnych potraw kuchni Krajny, a także posiądą umiejętność rozpoznawania lokalnych produktów i ich związku z regionem w którym żyją.
Zadanie 4 - "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" - warsztaty dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników – grupy wskazanej w LSR jako defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy do świadczenia usług gastronomicznych/cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny.
Zadanie 5 - organizacja wydarzeń promocyjnych nawiązujących do tradycji regionu Krajny.
Wydarzenia będą miały odmienny zakres i formę. Zrealizowane zostaną:
1. „Ksiądz Bolesław Domański – człowiek z Krajny” – seminarium dla mieszkańców obszaru LGD – realizator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, wydarzenie jednodniowe. Seminarium będzie elementem dorocznej Buczkowskiej Konferencji Naukowej Ks. dr Bolesław Domański to obok  Stanisława Staszica to najwybitniejsza postać Krajny. Był nie tylko kapłanem ale przede wszystkim obrońcą polskości, wybitnym działaczem społecznym, długoletnim przywódcą Związku Polaków w Niemczech. W 1903 roku objął probostwo w Zakrzewie. Czas trwania seminarium: 3 godz.
W ramach wydarzenia opracowana zostanie również publikacja „Pamięć i dzieło ks. Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie”, która rozdysponowana zostanie wśród uczestników seminarium (nakład 50 szt.)

2. Jarmark Krajeński – realizator Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, wydarzenie jednodniowe - jarmark zorganizowany zostanie w okresie Świat Bożego Narodzenia i nawiązywał będzie do lokalnych tradycji z nimi związanych. Jarmark będzie okazją do prezentacji zarówno lokalnych produktów kulinarnych jak i wytworów rękodzieła, haftu, oraz rzeźby obszaru Krajny. W trakcie wydarzenia zaplanowano dla odwiedzających pokazy kulinarne połączone z degustacją lokalnych specjałów (w tym karpia), warsztaty i pokazy rękodzielnicze oraz liczne konkursy nawiązujące do kultury regionu. Atrakcją wydarzenia będą występy Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” wzbogacone prezentacją instrumentów ludowych, elementów krajeńskiego stroju oraz nauką podstawowych kroków jednego z tańców ludowych. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla odwiedzających.  

3. Wystawa „Krajeńskie Stoły Wigilijne” – realizator Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, wydarzenie jednodniowe – wydarzenie o charakterze wystawy tradycyjnych krajeńskich stołów wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla Świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyć będzie prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.
Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru Stowarzyszenia N
ASZA KRAJNA, w tym dzieci i młodzież oraz przedstawiciele partnerów projektu współpracy, którzy podczas wystawy swoje zaprezentują także swoje „stoły”.

4. Konkurs Palm Krajeńskich „Wielkanoc na Krajnie” – realizator LGD Krajna nad Notecią, wydarzenie jednodniowe - celem wydarzenia będzie przekazanie zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom obszaru LGD, wiedzy na temat tradycji wielkanocnych obszaru historycznej Krajny. Konkurs będzie miał formę wydarzenia plenerowego. W ramach zadania wynajęty zostanie skansen (Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią) gdzie zorganizowane zostaną warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, prezentacja twórców ludowych i pokaz tradycji wielkanocnych Krajny. Atrakcją dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, będzie organizacja konkursu na najpiękniejszą tradycyjną palmę krajeńską. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.


08-12-2017 r. podpisanie umowy współpracy w Poznaniu.

INFORMACJA


Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia NASZA KRAJNA będzie nieczynne. Dzień ten został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Stowarzyszenia na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy z uwagi na przypadające w sobotę 11listopada 2017 r. roku Święto Niepodległości.

INFORMACJA

Zapraszamy na warsztaty poświęcone działaniom na rzecz osób wykluczonych społecznie ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przedmiotem działań jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, w tym działalność klubów samopomocy, świetlic środowiskowych oraz klubów młodzieżowych i animatorów aktywności lokalnej. W chwili obecnej trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  w ramach którego na realizację wskazanych powyżej zadań na terenie powiatu sępoleńskiego przeznaczono łącznie 1 902 742,20 zł. Środki na te zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dostępne będą dla podmiotów, których celem jest realizacja projektów na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia.
Spotkanie odbędzie się 23-10-2017 o godzinie 9:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, Sala Konferencyjna.
W  przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA pod numerem telefonu 531 089 577, mailowo: biuro@naszakrajna.org, oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30.

WIZYTA STUDYJNA  03 PAŹDZIERNIK 2017 R.


Regionalny  Ośrodek  Polityki Społecznej w Toruniu na terenie Borów Tucholskich oraz Krajny realizował projekt pn.   „Koordynacja   rozwoju   ekonomii   społecznej   w  województwie kujawsko-pomorskim”.   Dwudniowa wizyta studyjna  skierowana była do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania  z województwa kujawsko-pomorskiego.
W   ramach  wizyty  uczestnicy odwiedzili  Warsztaty Terapii Zajęciowej  oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi, Spółdzielnię Socjalną „Borowiacki Wigor”  oraz  Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. - spółka non profit utworzona przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO w Gostycynie.
Jednym z elementów wyjazdu studyjnego była wizyta w naszym stowarzyszeniu. Naszym gościom przedstawiliśmy krótką prelekcję o swojej działalności,  oprowadziliśmy ich po zrewitalizowanym obiekcie, w którym znajduje się biuro Stowarzyszenia. Podczas przerwy kawowej częstowaliśmy domowym ciastem drożdżowym z wiśniami oraz sernikiem. Uczestnicy mogli skosztować również kanapek  ze słynnym już pasztetem myśliwskim . Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, która  ujmuje pięknym widokiem na jezioro sępoleńskie.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

VII PIKNIK LEADER
PRZYDWÓRZ 16.09.2017 r.


Podczas zeszłorocznego VI PIKNIKU LEADER zorganizowanego przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Kraj. Stowarzyszenie  LGD ZIEMIA WĄBRZESKA zwyciężyło w zmaganiach sportowo-sprawnościowych. Tradycją jest że, zwycięzcy organizują kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania i środowisk z terenu naszego województwa związanych z wdrażaniem programu LEADER.  Gospodarze imprezy Piknik przygotowali we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza plenerowa z rywalizacją sportową odbyła się 16 września na terenie ośrodka wypoczynkowego w Przydworzu, w powiecie wąbrzeskim.
W trakcie Pikniku dziesięć drużyn reprezentujących lokalne grupy działania oraz Urząd Marszałkowski wzięło udział w konkurencjach sportowo-sprawnościowych tj. toczenie beczki, bieg w spodniach, rzut czapką pirata, wyścig na skrzynkach, narty bolka, rzut kulą armatnią.
Zwycięzcą a zarazem organizatorem przyszłorocznego spotkania zostało Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zwyciężyło w konkurencji rzut kulą armatnią i ostatecznie wywalczyło VI miejsce.
Nasze stoisko o klimacie wiejskiej chaty krajeńskiej z dziczyzną w roli głównej przyciągało wielu amatorów smaków, którzy mogli skosztować swojskiego chleba oraz gorącej zupy myśliwskiej. Nie zabrakło także ciasta drożdżowego z sezonowymi owocami. Naszą Krajnę prezentowaliśmy wspólnie z Paniami  z „Koła Igłą Malowane” z Więcborka, które udekorowały stoisko, jak zwykle zresztą, pięknymi haftami, frywolitkami oraz koszyczkami i wazonami z papierowej wikliny. Dzięki zaangażowaniu, pomocy i pasji uczestników wyjazdu zajęliśmy I miejsce w Konkursie na najlepsze stoisko promocyjne LGD  „Promocja jakiej nie było”. Cieszymy się, że nasza inwencja została doceniona, a I miejsce w konkursie wpłynie na  pozytywny wizerunek Krajny oraz wyjątkowe dziedzictwo kulinarne, które jest rozpoznawane na coraz szerszym obszarze.
Wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami reprezentującymi LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, a także stworzenia warunków w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy oraz promocji organizacji pozarządowych w oparciu o stoiska promocyjne i prezentację lokalnego potencjału artystycznego.
Wszystkim zaangażowanym za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia z pikniku można obejrzeć w zakładce Galeria.

DZIEŃ ŻURAWIA” 10.09.2017 R.
SYPNIEWO


W niedzielę 10 września przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbył się już po raz trzeci Festyn Przyrodniczo-Edukacyjny  pn. „DZIEŃ ŻURAWIA”. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA tradycyjnie uczestniczyła w festynie zorganizowanym przez Krajeński Park Krajobrazowy wraz z Miejsko-Gminnym  Ośrodkiem Kultury w Więcborku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
Na uczestników czekało wiele atrakcji: zabawy i konkursy z nagrodami, stoiska z rękodziełem, liczne pokazy.
Wystawcy promowali przysmaki kulinarne i zapraszali do degustacji przygotowanych potraw. Przy stoiskach lokalnych ogrodników i sadowników można było zakupić sadzonki i sezonowe kwiaty, rośliny ozdobne.
Na naszym stoisku można było zasięgnąć informacji o realizowanej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 i jej założeniach oraz skosztować pysznej zupy myśliwskiej. Podczas festynu rozdaliśmy ponad 40 ulotek informacyjnych i zapoznaliśmy z ideą LGD ponad 100 osób.
Chętni mogli zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy oraz sprawdzić się w licznych konkursach przyrodniczych z cennymi nagrodami.
Uwagę najmłodszych zwiedzających zwróciły zwierzęta, przede wszystkim alpaki, kozy, kucyk i ptaki drapieżne, z którymi było można się sfotografować. Na dzieci czekała wata cukrowa oraz dmuchane zamki.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się również konkurs kulinarny, podczas którego samorządowcy z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oceniali potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na kulinarnym podium stanęli:
I miejsce: KGW Wielowicz za zupę ziemniaczaną i placki ziemniaczane z płatkami owsianymi,
II miejsce: KGW Radzim za czarninę i zupę kapuścianą,
III miejsce: KGW Dorotowo za potrawkę i bigos.

Przez cały czas trwania festynu odbywały się Biegi Żurawia (technika dowolna) w różnych kategoriach wiekowych.
Przybyłym czas umilały występy artystyczne.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i gratulujemy udanej imprezy!
Zdjęcia w dziale Galeria
.


WŁOSI NA KRAJNIE

W czwartek 07 września nasz obszar zwiedzała delegacja z WŁOCH.
Reprezentanci środowisk samorządowych, artystycznych oraz przemysłu turystycznego, odwiedzili Krajnę, by poznać jej walory oraz rozmawiać o rozwoju międzyregionalnej współpracy.
Grupa Włochów przebywała na terenie województw kujawsko-pomorskiego od poniedziałku do niedzieli (4-10 września). Na czele delegacji stał przewodniczący Rady Prowincji Bolzano-Alto Adige Roberto Bizzo, a wśród gości byli także radny Maurizio Giuliani, członek Rady Ochrony Wenecji prof. Marino Zancanella oraz artysta Mirko Dematte. W organizację wizyty na naszym terenie włączyło się Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie promocji regionów, głównie pod względem turystyki i kultury. Podczas pobytu w Kujawsko-Pomorskiem nasi goście odwiedzili także Biskupin, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Inowrocław, Nakło nad Notecią. W programie wizyty na naszym terenie znalazły się między innymi wizyta w  gospodarstwie agroturystycznym Państwa Wańke w Iłowie, Pałac w Sypniewie oraz rodzinne firmy z powiatu sępoleńskiego.

Wizyta była inicjatywą młodego włoskiego artysty, Mirko Dematte, który dzięki częstym wizytom w Polsce, w tym – w naszym regionie, postanowił łączyć ze sobą ludzi i otwierać nowe drzwi dla promocji obu miejsc. Posługuje się w tym celu dwoma najbardziej wdzięcznymi dziedzinami – kulturą i turystyką. Mirko od kilku edycji wyścigu Tour de Pologne, jest wykonawcą statuetek dla jego zwycięzców.
Dziękujemy za spotkanie, zawsze chętnie wymieniamy nasze doświadczenia i nawiązujemy nowe kontakty.

Zdjęcia z wizyty można obejrzeć w zakładce Galeria.

INFORMACJA


Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców zaprasza przedsiębiorców do projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Istotą projektu jest wprowadzenie „Vouchera badawczego” -  jako rodzaju dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, umożliwiających zakup usług badawczo-rozwojowych przeprowadzanych na indywidualne zamówienie przedsiębiorców przez jednostki naukowe.
Efektem wsparcia przedsiębiorstwa ma być wprowadzenie w nim innowacji gospodarczych, a dzięki temu poprawa pozycji konkurencyjnej i rozwój gospodarczy lokalnej firmy. „Voucher badawczy” w skali regionu kujawsko-pomorskiego ma być narzędziem wspierającym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim i przyśpieszy oraz ułatwi transfer wiedzy i technologii. Wsparcie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy” skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego planujących realizację przedsięwzięć badawczych w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Vouchery badawcze będą przyznawane w kwocie do 80 000 zł na zakup prac badawczo – rozwojowych od jednostek naukowych.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 01.09.2017 o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim ul. Przemysłowa 7A
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
prosi o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem telefonu 605 900 626, lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres prazuch@pracodawcy.info.pl.

JARMARK ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

Trzynasty już Jarmark św. Wawrzyńca tradycyjnie rozpoczął się przemarszem barwnego orszaku przedstawicieli dawnych zawodów, rodziny kupieckiej, rodziny szlacheckiej, patrona kupców – Złotego Hermesa oraz laureatów okolicznościowej nagrody św. Wawrzyńca. Na czele korowodu szedł sympatyczny Wawrzynek, symboliczna maskotka Jarmarku św. Wawrzyńca . Jak co roku była możliwość zakupienia rękodzieła artystycznego, swojskich wyrobów spożywczych u licznych wystawców. Na naszym stoisku udzielaliśmy informacji (około 150 osób otrzymało informacje)  na temat strategii Rozwoju Lokalnego. Kierowanego przez Społeczeństwo, którą będziemy realizować do 2023 roku. Podczas całego Jarmarku rozdaliśmy 30 ulotek informacyjnych.


KRAJEŃSKIE INTEGRACJE

Stowarzyszenie Krajna Plus zaprasza mieszkańców naszego powiatu do udziału w projekcie "Krajeńskie integracje".
Więcej informacji na plakacie, a formularz można pobr tutaj.

IV GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ


Już czwarty raz w okresie wakacyjnym w powiecie sępoleńskim zorganizowano zawody o mistrzostwo powiatu w siatkówce plażowej. Impreza przyciąga coraz więcej uczestników oraz miłośników piłki siatkowej.
Finał, czyli IV ostatni Turniej z cyklu IV Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego Siatkówki Plażowej Mężczyzn 2017 został rozegrany 6 sierpnia 2017 roku, tradycyjnnie nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Niedzielne spotkanie zakończyło się uroczystym podsumowaniem cyklu podczas którego oragnizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom, sponsorom, przybyłym gościom. Zwycięzcom przedstawiciele sponsorów i organizatorów wręczyli medale oraz puchary, które ufundowało i przekazało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Podczas imprezy promowaliśmy ideę LGD i LSR. Zawodnicy oraz kibice podczas trwania turnieju mogli posilić się zupą serwowaną przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz zapoznać się z ideą Lokalnej Strategii Rozwoju. W kalsyfikacji generalnej zwyciężyła para Karol Sowiński, Mateusz Kiersznicki. Gratulujemy!   

60-lecie Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "GROM" Więcbork
22.07.2017 r.


W sobotę 22 lipca na Stadionie Miejskim 60-lecie swojej działalności obchodził Miejsko –Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM” Więcbork. Były odznaczenia, statuetki dla zasłużonych zawodników i działaczy, honorowi goście i wspomnienia. Uroczystość była jednym z głównych punktów sportowej soboty, czyli najważniejszego dnia trwających od tygodnia Dni Więcborka. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wzięło udział w obchodach i przygotowało poczęstunek dla osób związanych z Klubem Sportowym. Tradycyjnie na naszym stoisku można było skosztować pysznej zupy gulaszowej, kiełbaski z grilla oraz ciasta drożdżowego z sezonowymi owocami.
Podczas imprezy rozdaliśmy  również około 50 ulotek informacyjnych
i poinformowaliśmy ponad 100 osób o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Gwiazdą wieczoru był DJ ADAMUS, którego występ rozpoczął się o 19.30, a zaraz po nim do zabawy na sportowej murawie zaprosiło Radio WEEKEND.

„INTEGRACJE PO KRAJEŃSKU”

Warsztaty rękodzielnicze decoupage z elementami regionalnymi zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się 27 maja w Domu Kultury w Sypniewie oraz 17 czerwca w Świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy. Projekt „Integracje po Krajeńsku” to forma aktywizacji i integracji społecznej seniorów z młodym pokoleniem.
W warsztatach udział wzięło 12 seniorów i 12 przedstawicieli młodszego pokolenia.
Moderatorem warsztatów rękodzielniczych decoupage była Pani Agnieszka Lach.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowaną na terenie powiatu sępoleńskiego potrzebę organizacji zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych  oraz wskazywaną niedostateczną ofertę form  aktywizujących pokolenie osób starszych.
Celem projektu była  integracja pokoleń a także przekazanie wiedzy posiadanej przez różne pokolenia sobie wzajemnie.
Edukacyjne relacje międzypokoleniowe oraz możliwość wspólnego tworzenia niepowtarzalnych wyrobów przyniosła wiele satysfakcji wszystkim uczestnikom.
W przygotowanie poczęstunku dla uczestników warsztatów zaangażowano członkinie miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy bardzo Pani Annie Krzyżanowskiej i Pani Kamilli Okońskiej z Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Cerkwicy oraz Pani Jolancie Szymańskiej i Kindze Szymańskiej z Koła Gospodyń Wiejskich z Sypniewa za nieocenioną i bezinteresowną pomoc przy realizacji projektu. Bez wsparcia Pań uczestnicy projektu nie mieliby możliwości posilenia się pysznym obiadem i skosztowania domowych wypieków.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w zakładce Galeria

UWAGA


W zakładce konkursy znajdą Państwo kolejne ogłoszenia o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2017 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. konkurs nr 3/2017 w zakresie tematycznym operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 13 i 14 lipca, nie będzie możliwe konsultowanie wniosków.  

JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA PARAFII W SOŚNIE

10 czerwca Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie obchodziła 50-lecie swego istnienia. Jubileuszową mszę świętą odprawił Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak oraz biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna.
Obchody 50 rocznicy powstania Parafii w Sośnie rozpoczęła sesja naukowa "Krajna, Historia, Pamięć". Po wykładach historyków Prymas Polski ks. dr Wojciech Polak i biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna wręczyli nagrody i wyróżnienia młodzieży i dzieciom, które wzięły udział w konkursach plastycznych zorganizowanych z okazji jubileuszu. O godzinie 16:00 parafianie oraz zaproszeni goście zebrali się w kościele, by wspólnie modlić się podczas Mszy Świętej Pontyfikalnej koncelebrowana przez Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.
Po mszy św. na gości i parafian czekał ciepły poczęstunek, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serwowało gorący bigos oraz chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Podczas festynu rozdaliśmy  również około 50 ulotek informacyjnych o realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Gospodarzami parafialnego festynu byli Proboszcz ks. Andrzej Jaskuła oraz Wójt Sośna Leszek Stroiński. Organizacją wydarzenia zajął się Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 50-lecia Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.


WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DECOUPAGE – 27 MAJ 2017 SYPNIEWO

Pierwsze warsztaty decoupage organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się 27 maja w Domu Kultury w Sypniewie. Projekt „Integracje po Krajeńsku” to forma aktywizacji i integracji społecznej seniorów z młodym pokoleniem.
Moderatorem warsztatów rękodzielniczych decoupage była Pani Agnieszka Lach.
Wiele satysfakcji uczestnikom warsztatów rękodzielniczych przyniosła możliwość tworzenia niepowtarzalnych wyrobów. Wybór materiałów i ozdób sprawił, że oryginalne zegary, pudełka na serwetki, skarbonki oraz świece sprawiały wrażenie ręcznie malowanych. Wyjątkowe i niepowtarzalne elementy dekoracyjne powstałe podczas zajęć będą z pewnością ozdobą każdego domu.
Wszyscy uczestnicy i ci starsi i młodsi byli zachwyceni formą warsztatów oraz efektami ich wspólnej pracy.
Zdjęcia z wydarzenia dostępne w zakładce GALERIA.

POWIATOWY DZIEŃ MATKI – SOŚNO 26 MAJ 2017


26 maja władze samorządowe gmin i powiatu a także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły do Sośna mieszkanki powiatu sępoleńskiego na uroczystość obchodów Dnia Matki.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przy wsparciu sponsorów przygotowały poczęstunek dla wszystkich gości.  Występy muzyczno-wokalne dzieci z Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Sośnie sprawiły, że spotkanie w Gminnym Domu Kultury upłynęło w miłej atmosferze.
Przedstawiciele władz samorządowych śpiewając „STO LAT” wszystkim mamom wręczyli kwiaty.
Tradycyjnie już Stowarzyszenie NASZA KRAJNA osłodziło to spotkanie oraz spotkania gminne w Trzcianach i Zakrzewku pysznym okolicznościowym tortem.
Zdjęcia z wydarzenia dostępne w zakładce GALERIA.

UWAGA

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 19 i 20 czerwca, nie będzie możliwe konsultowanie wniosków.  


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego