LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY ADMINISTRACYJNE STOWARZYSZENIA


Statut Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor gospodarczy:

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor społeczny, mieszkańcy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju:
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor społeczny - osoba prawna:
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA:

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) NA LATA 2016 - 2023Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023:

Umowa Ramowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:  
; aneks nr 1 ; aneks nr 2 ; aneks nr 3 ; aneks nr 4
Regulamin Rady Decyzyjnej:

Harmonogram naboru wniosków:

Lokalne kryteria wyboru granty:
Lokalne kryteria wyboru operacji:
Harmonogram rzeczowo- finansowy:  
Sposób wykorzystania środków finansowych: ,
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR:
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych:
Opisy stanowisk pracy:

Plan szkoleń:
Aktualny Plan Komunikacji:
Harmonogram realizacji planu komunikacji:

Regulamin doradztwa:
Ankieta monitorująca realizację LSR:
Broszury informacyjne: ; ;
Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej dotyczy PROW:

KLAUZULE RODO


Klauzule 19.2:

Klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2:

Klauzule do listy obecności 19.2:

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Plan włączenia społeczności w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego