LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2020-2021

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 18.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.

21.09.2021 r.


GMINNE ŚWIĘTOWANIE W WAŁDOWIE, 19 WRZESIEŃ 2021 R

W niedzielę, 19 września w kościele w Wałdowie świętowano dożynki gminne, zorganizowane przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim. Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do świetlicy w Wilkowie, gdzie obchody uroczystości wzbogaciły występy artystyczne oraz poczęstunek przygotowany przez Panie w KGW. Podczas imprezy LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowało zaproszonych gości słodkim tortem.


21.09.2021 r.

FESTYN W SOŚNIE, 19 WRZESIEŃ 2021 R.

W niedzielę, 19 września uczestniczyliśmy w festynie zorganizowanym przez KGW Sośno, w ramach Narodowego Programu Szczepień. Mimo chłodu, liczne atrakcje zachęciły okolicznych mieszkańców do wspólnego świętowania. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z zabawy na zamku dmuchanym, a także wziąć udział w przygotowanych animacjach. Ponadto odbył się pokaz ratownictwa medycznego z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Policja udzielała informacji na temat bezpiecznego zachowania na drodze i znakowała rowery. Swoje stoiska prezentowały także Bank Spółdzielczy, firma kosmetyczna AVON, lokalni pszczelarze, wystawcy rękodzieła oraz ZUS.
W trakcie  festynu odbyła się także parada motocyklistów.
Podczas festynu można było skosztować wiele pyszności, w kawiarence serwowano gofry, gorące napoje oraz ciepłe ciasteczka, wypiekane na miejscu przez znanego już Jacka Placka. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sośnie oferowały kiełbaski i ziemniaki z grilla oraz chleb ze smalcem.
Podczas imprezy na stoisku Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA można było uzyskać informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Wielu smakoszy przyciągnęły nasze specjały - zupa gulaszowa  oraz bigos. Podczas festynu rozdaliśmy 30 ulotek.


07.09.2021 r.

FESTYN PARAFIALNO - DOŻYNKOWY W ZABARTOWIE, NIEDZIELA 5 WRZEŚNIA 2021 R.


5 września uczestniczyliśmy w festynie parafialno - dożynkowym połączonym z możliwością zaszczepienia się przeciwko COVID 19 w Zabartowie. Piękna pogoda i liczne atrakcje zachęciły do wspólnego świętowania licznych mieszkańców parafii, okolicznych miejscowości, a nawet gości z sąsiednich gmin. Uczestnicy skorzystać mogli z zabawy na zamku dmuchanym, przejażdżki kolejką torową, przejażdżki bryczką, kucykami, mogli podziwiać, ale też i postrzelać z broni. Dbający o zdrowie mogli sprawdzić  ciśnienie krwi i zapoznać się z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Policja udzielała informacji na temat bezpiecznego zachowania na drodze i znakowała rowery.
Młodzi tancerze ze Studia Tańca Natural zaprezentowali się w zachwycającym pokazie tańca klasycznego. Dzieci mogły skorzystać z animacji i np. pomalować twarz.
Podczas takiego festynu nie może zabraknąć poczęstunku. No i był. Były lody, gofry, napoje. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zabartowie oferowały ciasta, dania z grilla, pieczonego prosiaka, grochówkę, chleb ze smalcem.

Podczas imprezy na stoisku Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA można było uzyskać informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-23. Wielu smakoszy przyciągnęły nasze specjały - zupa gulaszowa  oraz bigos. Podczas dożynek wydaliśmy 50 ulotek.


16.08.2021 r.

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 2/2021 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
Termin, od którego można składać wnioski – 30-08-2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 10-09-2021 r.
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia: 25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

13.08.2021 r.

ANKIETA

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prosi o przesyłanie swoich propozycji do nowego Programu Regionalnego naszego województwa. Zgłaszane propozycje posłużą Departamentowi Funduszy Europejskich do ustalenia typów projektów, oszacowania wskaźników oraz ustalenia grup docelowych i typów beneficjentów.  Nowy Program Regionalny określi miedzy innymi, jakie projekty będą mogły być realizowane w nowej perspektywie finansowej przez mieszakńców za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Poniżej znajduje się plakat informacyjny - ankieta.

29.06.2021 r.

Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie k. Tucholi odbyło się coroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
Dzień I seminarium to sesja plenarna dotycząca efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS w naszym województwie, jak również dyskusja o przyszłości i prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju.
Podczas drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny z prezentacją dobrych praktyk z Borów Tucholskich tj. przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji PROW na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (kręgielnia-bowling, rowery i gokarty, organizacja imprez eventowych, wellness&spa) jak również przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej
gospodarstwa opiekuńczego, finansowanego z EFS.
Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa kujawsko
pomorskiego, w tym pracownicy LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a w formie wystąpień on-line także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Seminarium było transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.

"Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.06.2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim zaprasza na turniej wiedzy o historii Kamienia Krajeńskiego

07.06.2021 r.

SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU W RAMACH KONKURSU 1/2021.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działaności gospodarczej. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

Szkolenie odbędzie się 1
8 CZERWCA 2021 r. o godzinie 10.00  w siedzibie LGD, ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro^naszakrajna.org  (zamiast ^ użyj @)

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!07.06.2021 r.

UWAGA!W zakładce konkursy
1 znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/202
1 w zakresie tematycznym operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim dniu naboru tj.
5 lipca konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.02.06.2021 r.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim zaprasza


28.06.2021 r.

KONSULTACJEMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwiło zwiększenie budżetów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Aby móc ubiegać się o dodatkowe środki, konieczne jest wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. W ramach zmian 1/3 nowych środków musi być przeznaczona na premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co uwzględnione zostało w planowanych zmianach. Ponadto  podczas oceny składanych do biura LGD wniosków na dofinansowanie operacji okazało się, że niektóre zapisy w kryteriach oceny operacji wymagają zmian/doprecyzowania zapisów. Załączone dokumenty przygotowane zostały w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję dokumentu). Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu  „ karta uwag” . Zapraszamy do konsultowania strategii. Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 7 czerwca 2021 r. do godziny 11.00.
Zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne proponowanych zmian do Centrum Aktywności Społecznej, które odbędzie się o godzinie 14:00, dnia 8 czerwca 2021 r. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 7 czerwca 2021 r.


Do pobrania:
LSR:

Kryteria wyboru:

Karta uwag:


24.05.2021r.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 21, ust. 4, zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 15 00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro.

19.03.2021 r.

MCK BYDGOSZCZ


Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, jako operator regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021, realizując projekt Terenowy Dom Kultury uruchomiło nabór wniosków w konkursie na Mikrodotacje na edukację i kulturę.
Nabór trwa do 16.04.2021 r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.terenowydomkultury.pl


19.02.2021 r.

KONSULTACJE


W związku z koniecznością zaktualizowania i doprecyzowania zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zapraszamy do konsultowania tego dokumentu. Załączony dokument przygotowany został w trybie śledzenia zmian (widoczne są proponowane zmiany naniesione na wcześniejszą wersję). Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu „ karta uwag” . Na Państwa uwagi i sugestie zgłoszone na załączonym formularzu czekamy do 26 lutego 2021 r. do godziny 15.00.


Do pobrania:
LSR:

Karta uwag:

19.02.2021 r.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu ON-LINE
WARSZTAT REFLEKSYJNY


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza na Warsztat Refleksyjny. Celem spotkania jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2020 r. Przedmiotem analizy będą również wskaźniki, jakość składanych wniosków, adekwatność stosowanych kryteriów wyboru, postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Warsztat jest również okazją do dyskusji nad ewentualnymi zmianami w LSR oraz kierunkami działań w przyszłej perspektywie finansowej.
Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, który ma ułatwić ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
TERMIN: 23 lutego 2021 r. (wtorek)
GODZINA: 1
3:00
MIEJSCE: on-line
Warsztat ma charakter otwarty, jednak z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 odbędzie się w formie zdalnej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres biuro@naszakrajna.org do dnia 22 lutego 2021. Na podane przez Państwa adresy e-mail zostanie przesłany link z zaproszeniem, który umożliwi uczestnictwo w spotkaniu (link zostanie przesłany 23 lutego 2021)
.


Serdecznie zapraszamy!

03.01.2021 r.

Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do tej umowy (dla premii w ramach poddziałania 19.2).


W związku z udostępnieniem przez ARiMR nowego formularza umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do tej umowy (dla premii w ramach poddziałania 19.2) udostepniamy na naszej stronie internetowej poniższe dokumenty. Informujemy również o możliwośći zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.
Link do informacji:
http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader
Dokumenty:
Wzór aneksu do umowy na premie:
Wzór umowy z załącznikiami:

29.12.2020 r.

Odeszła Danuta Wańke


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Danuty Wańke
osoby znakomicie promującej Krajnę na różnych konkursach i wystawach kulinarnych. Dzięki talentowi do wskrzeszania zapomnianych smaków potrafiła zaskoczyć każdego odkrytą na nowo tradycyjną potrawą. Jej pogoda ducha potrafiła rozświetlić każde nasze wspólne stoisko, niezależnie od pogody.
To wielka strata dla całej naszej społeczności, w szczególności zważywszy na to, że odeszła osoba ciesząca się tak wielkim szacunkiem i uznaniem.
Wyrazy współczucia dla rodziny oraz przyjaciół śp. Danuty składa Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto bezinteresownie dzielił się swoim sercem i talentami z innymi...


01.12.2020 r.

KONKURS NA PROJEKTY WSPÓŁPRACY


Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zorganizowała konkurs, której celem było:

  • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;

  • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;

  • Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.


P
rojekt  "Cztery Pory Roku na Krajnie" został doceniony w tym ogólnopolskim konkursie i zdobył główną nagrodę w kategorii "Kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne".
30 listopada w trybie zdalnym odbyła się Gala wręczenia nagród.
"Cztery Pory Roku na Krajnie" to projekt międzyterytorialny zrealizowany przez cztery Lokalne Grupy Działania:
1. Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska
2. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
3. Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią
4. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
W ramach projektu zrealizowanych zostało wiele działań promujących obszar historycznej Krajny. Wydano publikację "Leksykon Krajny" oraz "Ksiądz Bolesław Domański - człowiek z Krajny", zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia "Produkty lokalne szansą na biznes" skierowane do osób planujących uruchomienie działalności gastronomicznej. Powstała także aplikacja mobilna "Rajza - na szagę przez Krajnę".
Mnogość zrealizowanych działań przyczyniła się do tego, że projekt został zauważony i doceniony przez komisję konkursową.

Prezentacja konkursowa przygotowana przez
Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska:

23.11.2020 r.

Czerwone serca na nakrętki są już we wszystkich gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.


W listopadzie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zakupiło cztery metalowe pojemniki w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Otrzymały je wszystkie gminy powiatu sępoleńskiego. Każda gmina ustawiła je w ogólnodostępnych miejscach, co ma zachęcać  wszystkich do zbierania nakrętek dla potrzebujących. Wszystkie samorządy powiatu są członkami Stowarzyszenia, więc zakupiono cztery pojemniki i przekazano poszczególnych gminom. Pojemniki są duże, stabilne i koloru czerwonego, każdy pomieści aż 160 kg plastikowych nakrętek. Lokalizacja oraz cel zbiórki pojemników to decyzja władz samorządowych.
Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się aby pomóc potrzebującym, cele są różne min. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka.
Zbieranie nakrętek to przede wszystkim niesienie pomocy, ale ma też inne pozytywne skutki: nauka segregacji, zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach i zanieczyszczenia środowiska (plastik rozkłada się w glebie kilkaset lat). Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastiku na rzecz wykorzystania surowców wtórnych.
Mamy nadzieję, że wielu z Was
przyłączy się do akcji charytatywno-ekologicznej i razem będziemy pomagać tym, którzy tego potrzebują. Razem można więcej! Niech to hasło przyświeca tej szlchetnej inicjatywie wdrożonej na terenie Lokalnej Strategii Rozwoju.


Szanowni Państwo,


w
przypadku, gdy zamknięte będą drzwi główne do budynku Centrum Aktywności Społecznej, w którym siedzibę ma Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, prosimy o telefon na nr 531 089 577 lub 884 001 997 -  pracownik biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA otworzy drzwi.
W
związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów odwiedzających LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, preferowaną formą kontaktu z biurem LGD jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poczta tradycyjna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga przedsiębiorcy,


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ogłosili dzisiaj nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19. Celem projektu jest w szczególności wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania kujawsko-pomorskiego sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;

Ogłoszony nabór nr 3/FWI/2020 jest kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadząc
ych działalność na terenie powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego. Składając wniosek mogą się oni ubiegać środki na:

• Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)
lub
• Schemat 1 i Schemat 3 łącznie: zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Wnioski będzie można składać od 21.10.2020 r. do wyczerpania 100% alokacji środków przewidzianych na nabór (nie dłużej niż do 27.10.2020 r.). Nabór odbywa się w całości elektronicznie. Przedsiębiorcy wypełniają wniosek w generatorze, a po jego przesłaniu muszą w terminie do 3 dni przesłać na adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.

Informacji o projekcie i naborach udzielają również zespoły: Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Izby Przemysłowo-Handlowej pod numerem (52) 510 88 70
Pełna treść ogłoszenia o naborze, dokumentacja oraz instrukcja wypełniania wniosku w generatorze jest dostępna na stronie projektu
https://www.tarr.org.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-nr-3-fwi-2020/.polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Uwaga!


W zakładce EFRR znajdą Państwo wniosek o płatność i  instrukcję do wniosku o płatność w projektach grantowych dla przedsiębiorców.


Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt „Terenowy Dom Kultury”.
Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 to jedyny program mikrodotacji w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej.  

Więcej informacji:

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014 - 2020


Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 wydała komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO.
Treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów odwiedzających LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, od 17 marca 2020 r. do odwołania, preferowaną formą kontaktu z biurem LGD jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poczta tradycyjna.

Ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się  
także szkolenie pn.:

„REJESTR BDO – EWIDENCJA I SPRAWOZDANIA  W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI”
zaplanowane na 26-03-2020 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej (II p.) Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6.:
Odwołane
szkolenie zorganizujemy w najbliższych możliwych terminach.

Pracownicy Stowarzyszenia pozostają do Państwa dyspozycji pod nr telefonów
adresem e-mail podanych w zakładce kontakt:

Za utrudnienia przepraszamy.

SZKOLENIE


W związku z trwającym konkursem nr 11/2019, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu w dniu 23 marca 2020 r.
Prosimy o zgłoszenie się na szkolenie do 20 marca 2020 r. włącznie.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!


UWAGA!  SZKOLENIE BDO 26.03.2020 R.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby/podmioty na bezpłatne szkolenie pn.:

„REJESTR BDO – EWIDENCJA I SPRAWOZDANIA  W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI”

Data i miejsce:  26-03-2020 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej (II p.) Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
.
Program:
1. Istota, funkcje i najważniejsze informacje o BDO
2. Najnowsze zmiany prawa w zakresie BDO
3. Wpis do rejestru BDO
• Podmioty podlegające wpisowi do rejestru BDO
• Wniosek rejestracyjny
• Wniosek aktualizacyjny (m.in. dodawanie miejsce prowadzenia działalności oraz zakresu działalności)
• Wniosek o wykreślenie
4. Obowiązki podmiotów zarejestrowanych (m.in. opłata roczna, informacje na dokumentach o numerze rejestru, aktualizacja wpisu)
5. Ewidencja w rejestrze BDO – omówienie przepisów prawa w zderzeniu z praktyką oraz funkcjonalnościami BDO
6. Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
7. Role poszczególnych podmiotów w rejestrze BDO:
• przekazujący
• transportujący
• przejmujący
8. Dokumenty ewidencji odpadów, w tym:
• karta przekazania odpadów – wystawianie, potwierdzanie, odrzucanie, korygowanie
• karta przekazania odpadów komunalnych – kiedy, kto i jak ją wystawia?
• karta ewidencji odpadów – kiedy, kto i jak ją prowadzi?
• karta ewidencji odpadów komunalnych – kiedy, kto i jak ją prowadzi?
9. Sprawozdawczość w rejestrze BDO
• Rodzaje sprawozdań składanych przez system BDO
• Terminy na złożenie poszczególnych sprawozdań
• Elementy poszczególnych sprawozdań
10. Pytania do prowadzącego.


Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt: telefon nr 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro_naszakrajna.org (zamiast _ wstaw @)

UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu
w ramach EFRR - konkurs 2/2020.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 16 marca 2020 r. w konkursie 2/2020.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów dodano zaktualizowane ogłoszenia.

SZKOLENIE DOTYCZĄCE GRANTÓW NA ROZWÓJ FIRMY – 19.02.2020 r.

W środę 19 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 na sali konferencyjnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Jeziornej 6, odbyło się szkolenie pt. „Projekty grantowe na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty” zorganizowane przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w związku z ogłoszonym konkursem nr 2/2020.
Po przywitaniu uczestników przez wiceprezes Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Panią Ewę Czapiewską -Siekierka oraz Skarbnika – Pana Krzysztofa Zielińskiego przystąpiono do realizacji programu szkolenia.
Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Pan Sławomir Rekowski poinformował o zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem.
Ponadto prowadzący  przedstawił Informacje wraz z praktycznymi poradami na temat wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz kryteria oceny i wyboru Grantobiorców.
Podczas spotkania  można było również zadawać pytania w zakresie programu. Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, swoją obecność potwierdziło ponad czterdzieści osób zainteresowanych otrzymaniem grantu.
Prezentacja do pobrania:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA – 12.02.2020r.

Dnia 12 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 na sali konferencyjnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Jeziornej 6, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Podczas zebrania Przewodniczący Rady Decyzyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2019, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019, Prezes Stowarzyszenia zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Wiceprezes Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Ewa Czapiewska-Siekierka przedstawiła bilans oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Podczas zebrania podjęto uchwały zatwierdzające powyższe sprawozdania. Przyjęto zaproponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do niej oraz zmiany w Regulaminie Rady Decyzyjnej.
Na spotkaniu przystąpiono również do  wyboru Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia oraz członków Rady. Na członków zgłoszono 11 kandydatów, wszyscy zgłoszeni zostali wybrani do Rady Decyzyjnej.

WARSZTAT REFLEKSYJNY 12.02.2020 R.


12
.02.2020 r. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady Decyzyjnej, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.
Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2019 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.
Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, któr
y ma ułatwić ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

SZKOLENIE pn. „STREFA BIZNESU”
16 stycznia 2020 roku


16 stycznia 2020 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się szkolenie pn. „STREFA BIZNESU”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z Urzędem Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim.
Na szkoleniu obecni byli zarówno  przyszli jak i  obecni przedsiębiorcy z terenu, przedstawiciele biur rachunkowych oraz osoby fizyczne.
Po przywitaniu uczestników przez prezesa Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Pana Władysława Szylinga oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim – Pana Krzysztofa Węckowskiego przystąpiono do realizacji programu szkolenia.
Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Pan Sławomir Rekowski poinformował o zasadach pozyskania środków na tworzenie nowej lub rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej.
Informacje wraz z praktycznymi poradami na temat zagadnień dotyczących zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania przedstawiła Wiceprezes Stowarzyszenia NASZA KRAJNA – Ewa Czapiewska-Siekierka, która jednocześnie prowadzi biuro rachunkowe.
Dalszą część szkolenia poprowadzili prelegenci – przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim. Przeanalizowano najważniejsze zmiany w przepisach, dotyczące kas fiskalnych, mechanizmu podzielonej płatności oraz białą listę podatników VAT. Przekazano również informacje na temat Pliku JPK oraz Mikrorachunku podatkowego, a także w kwestii innych istotnych zagadnień. Prowadzący starali się na bieżąco odpowiadać na indywidualne pytania uczestników. Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Dziękujemy za udział.

UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 17 lutego 2020 r. w konkursach LGD numer: 8/2019, 9/2019 i 10/2019.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów dodano zaktualizowane ogłoszenia.

UWAGA!Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski –
13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
W programie szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów).
Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (zaliczka
lub refundacja).
Maksymalna wartość grantu:
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej - 50 tys. zł
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową - 150 tys. zł
- wkład własny Grantobiorcy 5 %Szkolenie odbędzie się dnia
10 stycznia 2020 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna. Początek  o godzinie
10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa
w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro_naszakrajna.org (zamiast _ wstaw @)

SZKOLENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wspólnie z Urzędem Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim organizuje szkolenie pn. „STREFA BIZNESU”. Szkolenie dedykowane jest obecnym i przyszłym przedsiębiorcom oraz księgowym.

Termin: 16.01.2020 r. godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sepólno Krajeńskie


Tematy:
1. Działalność gospodarcza, najważniejsze informacje w związku z zakładaniem działalności
2. Formy opodatkowania, praktyczne porady
3. Najnowsze zmiany w przepisach w podatku dochodowym i VAT
4. Kasa fiskalna i najważniejsze zmiany w przepisach
5. Mechanizm podzielonej płatności, praktyczne porady dla kupujących i sprzedawców
6. Biała Lista podatników VAT
7. Plik JPK
8. Mikrorachunek podatkowy
9. Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem cudzoziemców
10. Ulga termomodernizacyjna
11. Najczęściej spotykane problemy przedsiębiorców
12. Pytania do prowadzących, dyskusja.


Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do 13.01.2020 r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście (dane kontaktowe znajduja się w zakładce "KONTAKT")


ANKIETA


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców powiatu sepoleńskiego o wypełnienie w terminie do 15.02.20
20 r. – przygotowanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD NASZA KRAJNA.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:
https://forms.gle/qyUKCkZ6cqit6HLz9

UWAGA!


W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2020 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 23 i 24 stycznia konsultowanie wniosków będzie niemożliwe.

POWIATOWA WYSTAWA KRAJEŃSKICH STOŁÓW WIGILIJNYCH, 14.12.2019 R.


W sobotę 14 grudnia 2019 r w Wiejskim Domu Kultury w Dąbrówce odbyła się kolejna Powiatowa Wystawa Krajeńskich Stołów Wigilijnych. Gospodarzem tegorocznej wystawy był Kamień Krajeński. Spotkanie miało charakter wystawy tradycyjnych Krajeńskich Stołów Wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia. Wystawie stołów towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców oraz występy artystyczne. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny i nieodpłatny. Tradycyjnie już Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły z terenu powiatu oraz Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przygotowały mnóstwo przepysznych, tradycyjnych dań i potraw związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Tym razem gminę Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka, gminę Sępólno
Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich Skarpa, gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich Lubcza, a gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich Tuszkowo. Na stołach nie brakowało smacznie przyrządzonych i pięknie przystrojonych potraw świątecznych. Między innymi królował tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, paszteciki oraz krokiety. Nasze stoisko prezentowaliśmy wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Wielowicz, a znalazły się na nim tradycyjne krajeńskie dania wigilijne oraz potrawy z dziczyzny: pasztet, zrazy oraz zupa myśliwska . Degustacji potraw towarzyszyły inne atrakcje - wystawa tradycyjnych stroików świątecznych wykonanych przez Wspólnotę niepełnosprawnych i ich przyjaciół - Więcborskie Rykotki pod przewodnictwem Pani Aleksandry Banach oraz Ireny Cichończyk. Na Powiatowej Wystawie Krajeńskich Stołów Wigilijnych gościła Pani dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Elżbieta Siemiątkowska.
Nasze Stowarzyszenie oraz wszystkie samorządy z terenu powiatu sępoleńskiego wspólnie z pracownikami tego departamentu, wdraża wiele projektów wpływających na atrakcyjność i jakość życia mieszkańców

WARSZTATY KULINARNE "KRAJEŃSKA WIGILIA", 12-13.12.2019 R.

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zorganizowało dwudniowe warsztaty kulinarne „KRAJEŃSKA WIGILIA”.Kucharz Piotr Skibicki zaprezentował uczestnikom sposoby przyrządzania dziczyzny w wersji tradycyjnej oraz współczesnej. Wspólnie przygotowano dania myśliwskie, takie jak: forszmak, pasztet oraz zrazy, a także tradycyjne potrawy oraz ciasta wigilijne. Uczniowie, uczestnicy warsztatów poznali nowe sposoby przygotowywania potraw, dowiedzieli się więcej na temat kuchni regionalnej, zdobyli nowe doświadczenia kulinarne, które będą na pewno dobrą lekcją na przyszłość. Uczestnicy zajęć wykazali
duże zainteresowanie i zaangażowanie, chętnie podejmowali wyzwania kulinarne.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA W RAMACH PROW 2014-2020
W ZAKRESIE:
1. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIE NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.

2. ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. TWORZENIA LUB ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH  - KWOTA WSPARCIA  500 000 ZŁPoniżej znajdują się materiały ze szkolenia
dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach PROW 2014 -2020, które odbyło się 9 grudnia 2019 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim .
Prezentacje:

- premie na rozpoczecie działaności gospodarczej:

- rozwój działalności gospodarczej:

- biznes plan:


110 - LECIE KÓŁEK ROLNICZYCH GMINY SEPÓLNO KRAJEŃSKIE


W piątek 6 grudnia na terenie świetlicy wiejskiej w Trzcianach, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim świętował 110–lecie istnienia. Po części oficjalnej wręczono wyróżnienia, dalsze obchody uroczystości wzbogaciły występy artystyczne oraz poczęstunek przygotowany przez Panie w KGW. Podczas imprezy LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowało zaproszonych gości słodkim tortem.

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE „ŚWIĄTECZNE STROIKI”
7 grudnia 2019 r. Więcbork


Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w sobotę 7 grudnia 2019 roku w Więcborku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zorganizowało  warsztaty rękodzielnicze – „ ŚWIĄTECZNE STROIKI". W warsztatach wzięło udział 15 osób w różnym wieku. Panie Aleksandra Banach i Irena Cichończyk omówiły i zaprezentowały techniki tworzenia tradycyjnych stroików świątecznych.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonali tradycyjne bożonarodzeniowe stroiki świąteczne z gałązek świerku, świec, pięknych kolorowych wstążek oraz innych naturalnych ozdób. Własnoręcznie zrobione stroiki sprawiły, że każdy był niepowtarzalnie piękny.    
W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko wykonali stroiki, ale również dowiedzieli się jakie były tradycje i zwyczaje związane ze świętami. Była to wspaniała lekcja wspólnego tworzenia rękodzieła a zarazem nawiązanie do tradycji
bożonarodzeniowych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego