LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2019-2020

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców
powiatu sepoleńskiego o wypełnienie w terminie do 15.02.2019 r. – przygotowanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD NASZA KRAJNA.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://goo.gl/forms/try4Ls5cViyAILwX2

Konferencja promująca tereny inwestycyjne na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
Komierowo 31.01.2019 r.


Gmina Sępólno Krajeńskie zorganizowała w pałacu w Komierowie konferencję promującą swoje tereny inwestycyjne i przedsiębiorczość. Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest do wykorzystania jeszcze 31 hektarów gruntów, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Podczas konferencji przedstawiono różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Obecni mogli się dowiedzieć, że rozpoczynający lub rozwijający działalność gospodarczą, cały czas mogą liczyć na pomoc finansową lub na ulgi w podatkach, wynikające na przykład z najnowszych przepisów dotyczących działalności stref ekonomicznych. Jednym z prelegentów był kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, który zaprezentował narzędzia zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 służące rozwojowi przedsiębiorczości na terenie powiatu sępoleńskiego.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy "Cztery pory roku na Krajnie"


Konferencja podsumowująca
projekt współpracy „Cztery Pory Roku na Krajnie”
Termin: 7 lutego 2019 r. w godzinach: 10:00-13:00
Miejsce: Sala Konferencyjno-Bankietowa ROLNIK w Złotowie


Program konferencji:
10:00-10:10      Przywitanie uczestników konferencji
10:10-11:10      Prezentacja działań zrealizowanych w ramach projektu współpracy:
10:10-10:30   
  Podsumowanie projektu, efekty działań (Stowarzyszenie  LGD Krajna Złotowska) – Marek Romaniec
10:30-10:50     
„Leksykon Krajny” – kompendium wiedzy o regionie – dr Sławomir Łaniecki
10:50-11:10   
  „Rajza, na szagę przez Krajnę” Aplikacja mobilna (Stowarzyszenie NASZA KRAJNA) – Sławomir Rekowski
11:10-11:50    
 Wykład „Dziedzictwo przyrodnicze obszaru Krajny” – dr Ewa Krasicka-Korczyńska
11:50-12:10      Występ kapeli podwórkowej „Znad Mochla”
12:10-12:50      Wykład „Gwara w kulturze Krajny” – dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek
12:50-13:00       Podsumowanie konferencji
13:00                Poczęstunek dla uczestników


Do udziału zapraszają:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
- Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Mieszkańców powiatu sępoleńskiego zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne. Numer telefonów do kontaktu:  531 089 577 lub 884 001 997. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona priorytetowo traktowane będą osoby najwcześniej zgłoszone.  
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zapewnia transport uczestników.

UWAGA!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych
:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski
12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski 26.11.2018 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Gmina Kamień Krajeński opublikowała film promocyjny. Walory gminy Kamień Krajeński można zobaczyć pod tym adresem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego