LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2016/2017

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA, 26.01.2017 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku, członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Decyzyjnej. Sprawozdania przyjęto i podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku przeprowadzonych wyborów na nową, czteroletnią kadencję do zarządu wybrano na stanowisko Prezesa Władysława Szylinga, Wiceprezesem została Ewa Czapiewska-Siekierka, Sekretarzem Dorota Kortas-Punder, a Skarbnikiem Krzysztof Zieliński.  Komisja Rewizyjna pozostanie w niezmienionym składzie czyli: Przewodniczący Marek Zieńko, Członek Ireneusz Balcer, Członek Henryk Pawlina. Walne Zebranie zmieniło statut dostosowując go do zmian w przepisach prawa oraz sposób reprezentacji stowarzyszenia.

INFORMACJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wzór formularza dostępny jest pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA

Na podstawie § 21, ust. 4, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 stycznia 2017 roku (czwartek), godz. 16.45 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponuję następujący porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
8. Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2016;
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA za rok 2016.
 podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;
9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
a) Wybór Komisji Skrutacyjnej
b) Wybór Zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
c) Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
10. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
 podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
11. Wolne wnioski.
12.  Zakończenie.

W imieniu Zarządu Prezes Władysław Szyling

KRAJEŃSKIE STOŁY WIGILIJNE 17 GRUDZIEŃ 2016 R.W sobotę 17 grudnia br. odbyły się kolejne Krajeńskie Stoły Wigilijne. Tym razem spotkaliśmy się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie. Swój kunszt kulinarny, przywiązanie do tradycji i do lokalnych wyrobów prezentowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Zboża, z Witkowa, z Runowa Krajeńskiego i z Sośna oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Nasze stoisko prezentowaliśmy wspólnie z uczestniczkami warsztatów kulinarnych, które odbyły się dzień wcześniej w Mierucinie oraz Agnieszką Lach z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim. Degustacji towarzyszyły inne atrakcje min. wystawa ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców. Ze sceny niosły się kolendy i pieśni wigilijne wykonane przez dzieci i młodzież oraz chór Cantabile. Zdjęcia dostępne w dziale Galeria.

WARSZTATY KULINARNE W  MIERUCINIEKolejne warsztaty kulinarne organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA odbyły się 16 grudnia w Mierucinie. Wspólnie z profesjonalnym kucharzem Rafałem Kuczkowskim panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mierucina i Wąwelna przygotowały regionalne potrawy wigilijne tj. barszcz czerwony, zupę grzybową oraz tradycyjnego karpia i pstrąga. Poza tym uczestnicy warsztatów upiekli pyszny sernik oraz świąteczne pierniczki.  
Przygotowane przez uczestników warsztatów potrawy zaprezentowane zostały podczas Krajeńskich Stołów Wigilijnych, które odbyły się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Zdjęcia dostępne są dziale Galeria.

INFORMACJA


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej Generator Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Link Generatora Wnioków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

znajdziecie Państwo tu: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez -spolecznosc.html

UWAGA! SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt.: „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Szkolenie związane jest z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (NGO),
- jednostki kultury i sportu dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,

Szkolenie odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, ul. Jeziorna 6. Zaczynamy o godzinie 9.00, 20 grudnia (wtorek) 2016 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wniosków udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


PO SZKOLENIACH

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przeprowadziło szkolenie pt.: „Przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w Kamieniu Krajeńskim, Sośnie, Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Formularz biznesplanu z podpowiedziami można znaleźć tutaj.

RAUT LISTOPADOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

W piątek 11 listopada na ulicy studziennej w Sępólnie Krajeńskim odbył się Raut Listopadowy z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się tuż po mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny w kościele pw. Św. Bartłomieja, którą poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych. Na ulicy w stylu lat 20-tych i 30-tych rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, nie brakowało też żołnierzy II Rzeczpospolitej, gazeciarzy, kwiaciarek i pucybuta. Pojawiły się ówczesne sławy takie jak: Pola Negri, Jan Kiepura oraz historyczna postać Marszałka Piłsudskiego w asyście kawalerii. Niezwykła stylizacja ulicy oraz ciepła atmosfera  pozwoliły przenieść się w czasy dwudziestolecia międzywojennego.
Stowarzyszenie  NASZA KRAJNA było partnerem wydarzenia zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. Na naszym stoisku można było skosztować gorącego bigosu, za przygotowanie którego serdecznie dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zbożu oraz Stowarzyszeniu ZE ZBOŻEM ZA PAN BRAT. Zainteresowani mogli także zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy Działania i założeniami STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR). Podczas imprezy rozdaliśmy 50 ulotek informacyjnych.
Zdjęcia można obejrzeć w Galerii.


30-LECIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ JÓZEFA WALCZAKA

W niedzielę 6 listopada w Więcborku odbyły się uroczyste obchody 30-lecia twórczości artystycznej Pana Józefa Walczaka – więcborskiego rzeźbiarza, artysty ludowego. Na Benefis przybyło wielu gości: rodzina, przyjaciele, znajomi a także przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, twórców ludowych i muzeów. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Joanna Soja –Tońska powitała wszystkich przybyłych, odczytała list gratulacyjny od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz wręczyła go jubilatowi wraz z upominkiem. Następnie zebrani pospieszyli z życzeniami i gratulacjami, wręczono kwiaty i upominki. W imieniu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA gratulacje oraz  podziękowanie za wieloletnią współpracę złożył na ręce benefisanta prezes Władysław Szyling.
Jubilatowi serdecznie gratulujemy dorobku artystycznego i życzymy wielu inspiracji do dalszego tworzenia. Liczymy także na to, że nadal wspólnie reprezentować będziemy nasz powiat na imprezach regionalnych i krajowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego